unmerged(333136)

Recruit
2 Badges
Jun 21, 2011
7
0
 • Europa Universalis III Complete
 • Heir to the Throne
Opildnet af had til hollænderne besluttede Ratan den 2. i 1502, at bygge en uovervindelig amada på 20 sivbåde, som skulle transportere tyve tusinde frygtløse hindu kriger til Vest-Indien for at befri det fjerne broderfolk fra hollændernes undertrykkende åg. Ratan den 2. følte sig uovervindelig og sejrssikker, da den hollandske sømand, van der Drokenboolt, kort for inden var blevet hyret til at styre flåden mod de ukendte egne. Van der Drokenboolt medbragte en magisk boks fra Europa, som i følge Van der Drokenboolt, altid viste vej mod syd. Dette blev begyndelsen på Rajputanas 1. Store Krig mod det store rige i øst, Ming. Fuldstændig uforberedt på at møde de gule djævle i øst, måtte Ratan den 2. ved flere lejligheder stikke halen mellem benene og flygte fra de barbariske Ming krigere. Lykken står dog den syndige bi, og Ratan den 2. sejrede derfor tilsidst.

Ak ve og vel skæbnen var atter hård ved Ratan familien, da det viste sig, at den hollandske slange lå på lur for at udnytte Ming's svækkelse. Et onde var dermed erstattet med et andet. Ratan sendte derfor adskillige breve til kejseren af Bavarian - hollændernes østlige ærkefjende - i håbet om, at de ville gribe ind for at sikre verdens freden og magtbalancen i det verdslige liv. Uheldigvis var Ratan den 2.'s evner til at kommunikere på det germanske sprog stort set fraværende, og han blev derfor nød til at oversætte ord for ord ved hjælp af Sanskrift-Germansk Ordbog anno 1123. Dette medførte en række misforståelser, og Bavarians kejser anså derfor en hver henvendelse fra Ratan den 2. som en insult.

AAR: 3.999.989.456.235,- drachmar
 

unmerged(140880)

Recruit
3 Badges
Apr 30, 2009
3
0
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Heir to the Throne
Anno 1516
Kejserlig erklæring for ordningen af de tyske områder og samlingen af et nyt helligt kejserige!
De tyske områder og den hellige kirke står overfor en udfordring uden sidestykke. Kættere har sprunget op af alle de rottehuller de har gemt sig i og har fordrejet flere europæiske konger fra det sande spor. Med deres løgne og deres hån mod Gud og Kirke har de ødelagt klostre, voldtaget nonner og munke og besudlet alt som står os helligt. Gud straf rammer allerede de tyske folk med de beskidte horder fra syd som sit sværd driver sig frem til Europas hjerte.
Mens kætteri tillades og Rom brænder sidder den hollandske fyrste i sin silke og sejler verdenshavene og blande sig i franske forhold og indlade sig på en ugudelig interesse for Calvin.
Men nok må være nok!

Der er kun en løsning: Én Caesar og Én Kirke! I et nyt Rom mod øst. Et tredje rom med bavaria som centrum. Strækkende fra middelhavet i syd til Østersøen i nord. Et rige hvor den sande kirke forsvares og hvor den sande kristendom udøves. Kun fra et sådan stærkt fælles projekt vil kirken og det tyske folk kunne reddes.

På den baggrund bestemmes følgende:
Områderne i Polen, Litauen og Pommern sættes under Kejserlig garanti for sin sikkerhed frem mod at de kan indlemmes under kejserlig overhøjhed.

Lorraine sættes under kejserlig beskyttelse på lige fod med Køln, Elsass og Mainz.

Meissen og Østrig må indlemmes i Kejseriet for at sikre en fælles front mod de ottomanniske horder og for at holde kristenhedens sydlige flanke.

Italien og Nederlandenes krav i Frankrig og Italien angår ikke kejseren, men det forventes at projektet vision om et samlet helligt romersk imperium støttes mod de tyrkiske horder.

Kaiser Karl Theodor I de Valoir, Kaiser af Bavaria, Konge af Bøhmen, Beskytter af den sande kirke og af paven i Salzburg.
 

Nemeton

First Lieutenant
58 Badges
Jan 31, 2007
285
0
 • Victoria 2: A House Divided
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Pirates of Black Cove
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Ship Simulator Extremes
 • Sword of the Stars
 • Sword of the Stars II
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Magicka
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Shadowrun: Hong Kong
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Lead and Gold
 • Leviathan: Warships
Proklamation fra den Nederlandske Republik
- Den Europæiske Magtdeling


Den Nederlandske Republik, der blev udråbt i det herrens år 1526, ønskede blot en fredelig sameksistens og frihandel i Europa og resten af verden. Hansastædernes handels liga havde bestået i flere hundrede år og skabt en fred og velstand til alle medlemmerne og til alle Europas lande. Republikken blev etableret på principper om fri borgere og frihandel og ønskede fortsat at bevare og fremme disse principper. Derfor var Hansastædernes forræderi, meget smerteligt for de nederlandske købmænd og borgere.

Da Hansastæderne i det ulyksagelige år 1530, helt uden varsel valgte at nedlægge alle handelsstationer i medlemslandene og medlemsbyerne og dermed effektivt opløste handelsligaen, var dette ikke i frihandlens tjeneste, men blev kun gjort for egen vinding skyld. Både de nederlandske og italienske handelsmænd havde lært for meget og havde overgået deres gamle mestre i handel og dette kunne Hansastæderne ikke acceptere og derfor nedlagde de handelsligaen og forsøgte at hindre deres gamle forbundsfæller i at nyde godt at de handelsforbindelser der tidligere var tilgængelige for alle medlemmerne.

Dette utilgivelige forræderi, vil ikke forblive ustraffet.

Det nederlandske folk og den nederlandske republik forlanger bod for disse handlinger. Dette medføre at grænsen mellem Hansa og Nederlandene, i fremtiden vil gå langs Elben. Hansa kan fredeligt acceptere dette, hvis Hansa modsætter sig, denne nye grænse, vil de nederlandske købmænd sætte hele deres økonomiske magt bag republikkens valgte lederes og rejse en hær der kan gennemtrumfe denne bod.

Yderligere, ser det nederlandske folk ikke længere nogen grund til at Hansa skal tillades at etablere og vedligeholde kolonier i den nye verden. Derfor bliver Tordesillas Traktaten nu genforhandlet, og områder der tidligere tilfaldt Hansa, vil Nederlandene nu støtte Italien i at erhverve. Da Nederlandene ikke længere hører under ærkebiskoppen af Roms gejstlige myndighed, findes det ikke nødvendigt at få en kirkelig velsignelse til at gennemføre en sådan ændring.

At Nederlandene ikke længere hører under ærkebiskoppen af Roms gejstlige myndighed, betyder samtidig at det nuværende medlemskab af Det Hellige Tysk-Romerske rige ikke længere er en selvfølge. Ikke længere skal nederlandske bønder og godtfolk, slave under den katolske kirkes klamme hånd. Nederlandske borgere skal være fri til at bede til Gud, hvor og hvordan de ønsker det og derfor anerkendes den såkaldte Paves overherredømme over det kristne rige på jorden ikke længere i de nederlandske lande. Medlemskabet af Det Hellige Tysk-Romerske rige, der er grundlagt på katolske principper, er til vurdering og diskussion i den valgte forsamling af repræsentanter i Nederlandene.

Dette har medført at adskillige nederlandske vasaller, har ytret ønske om at tilslutte sig, det nederlandske projekt, hvilket vil medføre at flere af disse i den kommende tid, vil blive givet mulighed for at blive en del af Nederlandene. Dog forventes det at der i flere af disse områder, vil være grupper der er loyale til de gamle slaveagtige metoder, og derfor vil den Nederlandske republik, sørge for at der er en velfungerende milits tilstede, der kan sørge for en ordentlig og fredsommelig overførsel af autoritet.

Det herrens år 1536, er året, hvor Nederlandene siger ”Nu er det nok” og sætter både jern og blod bag disse ord!


AAR Reward: Gold
 

unmerged(333136)

Recruit
2 Badges
Jun 21, 2011
7
0
 • Europa Universalis III Complete
 • Heir to the Throne
Den Europæiske magtdeling
- og andre myter fra sen-middelalderens Europa

I året 1536 kom en nederlandsk page til Ratan den 2.'s hof. Synligt påvirket af hasish berettede han om den nederlandske konges seneste anfald af monumental sindssyge, som havde fået ham til enerådigt at erklære store dele af Europa og de oversøiske territorier for nederlandsk interesse sfære.

Efter syv en halv times uafbrudt oplæsning af navne på provinser, som den nederlandske konge anså for sin retmæssige ejendom, brød Ratan den 2. pagens talestrøm, da han på næsten fejlfrit Cornwallsk sagde: "I don't want to talk to you no more, you empty headed animal food trough dutchy. I fart in Nederlands general direction. Your mother was a hamster and your king smelt of elderberries."

Ratan den 2.'s store evner inden for diplomatiets ædle kunst - som han havde lært på en studietur ved hoffet i Bavarian - blev ikke modtaget med åbne arme af Nederlandene. Rajputanske spioner kunne således tidligt i 1536 berette om kraftig militær oprustning i syd-Ming.

Ratan den 2. måtte derfor sejle til den østlige del af riget for at styrke moralen blandt fæderlandets tropper. Efter ankomsten til Hanyang besteg Ratan d. 2. "Det Store Bjerg" på grænsen til de nederlandske besiddelser i syd-Ming, og med sine rygerlungers fulde kraft skreg han mod syd: "You don't frighten us, Dutch pig dogs. Go and boil your bottoms, you sons of a silly person. I blow my nose at you, so-called "Maurits, King" you and all your silly Dutch K-nig-ii-hts."

:ninja: AAR: En bibel, et anker mjød, tre skånske skøger og en pose hollandske guld dukater... :ninja:
 

unmerged(333130)

Private
2 Badges
Jun 21, 2011
10
0
 • Europa Universalis III Complete
 • Heir to the Throne
En ny gud har for nyligt åbenbaret sig for Sriranga den II under en af hans åndevandringer i urskovene i de nyvundne territorier i Sydøst Asien. Guden der kaldte sig Pikkiwukki fortalte Sriranga den II at vis man fulgte hans vej ville man i stedet for reinkarnation kunne overgå til et helligt land hinsides havet hvor alle fik hver sin pattegris og alle de kokosnødder man kunne bære. Sriranga den II blev stærkt inspireret af dette møde og krævede straks Pikkiwukki kanoniseret som et fjerde medlem af Trimurti på linje med Vishnu, Brahma og Shiva.

Højtstående lærde i Vijayanagar har set dette som endnu et tegn på at Sriranga den II lettere retardering er blevet forværret i kraft af den senilitet som har indsneget sig, efterhånden som alderen i stigende grad er begyndt at trykke. Stadig flere beder i skjul til de sande guder om at de snart må lade Sriranga den II forlade hans nuværende legeme og overgå til en mere passende reinkarnation, såsom Guden for de europæiske hedninge vis intellektuelle niveau synes at ligge på samme plan.

Vijayanagar har i høj grad behov for en leder med begge ben solidt plantet på jorden, som ikke tilbeder fiktive fantasi venner som angiveligt bor oppe mellem skyerne og fjerner mennesker fra jorden når de dør, men i stedet tilbeder ægte realistiske guder såsom den mangearmede Vishnu eller elefantmanden Ghanesh. Heldigvis står en passende arving klar i kulissen som bringer mindelser om mægtige mænd som Narasimha og Sriranga den første. Håbet er nu blot, at denne snart får mulighed for at indtage tronen og klargøre Vijayanagar til de udfordringer der ligger forude, når små resterne af lande på sydøst asien endelig er ryddet af vejen. Lad os derfor bede til de sande guder om at dette sker snarest muligt.

AAR: Guld kan man vel altid bruge.
 

unmerged(333130)

Private
2 Badges
Jun 21, 2011
10
0
 • Europa Universalis III Complete
 • Heir to the Throne
Kom hid, kom hid og hør nu den skrækkelige fortælling om Sriranga den II af Vijayanagars sidste dage. Som alle nu ved var hele Sriranga den II’s regeringstid plaget af denne leders stadig tiltagende mentale sygdomme, som blev stærkt forværrede med alderen. Således havde Sriranga den II erklæret at den nye sande gud hed Pikkiwukki og skabt en afgudsdyrkelse omkring denne vanskabning. Sriranga var overbevist om at Pikkiwukki originerede fra de sydlige egne af øst-Asien som var under kontrol af Hansa staten. Derfor indledte Sriranga en håbløs mangeårig krig med Hansa staten som tærede på hele nationen.

Det vides ikke om det var krigen mod Hansa staten som var udslagsgivende eller en anden faktor men uanset hvad så fik Sriranga den II samtidig den psykose, at han var kongen af Italien. Dette gjorde hans kommandoer om hvordan tropperne skulle anvendes stadig mere uforståelige for hærførerne i marken, der fik beskeder såsom at bevæge tropperne over alperne og gå mod nordtyskland. Denne totale forvirring menes at have været medvirkende til den store katastrofe i Malacca strædet, hvor den spredte Vijayanagar flåde løb i et Hansa baghold og gik ned med mus og mand.

Under hele dette forløb blev den yderst kompetente tronarving stadig mere frustreret og fortvivlet eftersom han kunne se sin arv gå i opløsning for øjnene af ham, styret mod undergrunden af den sindsyge fader som tilsyneladende ikke selv kunne dø. På hans 48-års fødselsdag fandt tronarvingen derfor den smukt udsmykkede musket som var en gave fra den Bavariske kejser, som han havde modtaget under en af sine mange dannelsesrejser i Europa frem. Musketten var blevet givet i forbindelse med Vijayanagars indkøb af den nyeste militærteknologi til hæren, hvilket tronarvingen havde gjort i smug, fordi Sriranga den II fortsat hævdede, at en stok og en sabel nu en gang var de mest overlegne våben der fandtes. Tronarvingen valgte således i sin desperation at rette musketten mod sig selv og trykke af.

Nyheden om tronarvingens selvmord forfærdede Sriranga den II eftersom Pikkiwukki havde fortalt ham, at den der begår selvmord ikke både kan få sin pattegris og alle de kokosnødder man kan bære men skal vælge mellem de to. Alle ved at dette er et umuligt valg og derfor ville tronarvingen være dømt til en evighed i limbo for altid grublende over dette. Sriranga visnede derfor bort i sorg og døde få måneder efter.

Regeringen af Vijayanagar blev nu overtaget af en gruppe af Srirangas den II’s nærmeste embedsmænd. Desværre var kravet for at være en sådan primært, at man var glødende Pikkiwukki tilhænger. Dermed var deres lederevner om muligt endnu mere elendige end Sriranga den II’s. Regeringens første beslutning var at den nye unge tronarving, en lovende et-årig knægt som var søn af den tidligere tronarving, straks skulle døbes til ære for Pikkiwukki. Desværre udførtes dåbsritualet i Ganges flodens tyktflydende vande, hvilket efterfølgende betød slem sygdom for barnet som virker til at have mærket ham for livet. Den unge arvings helbred er således så svagt at mange frygter om han nogensinde vil blive gammel nok til at indtage tronen. Således ser Vijayanagar ud til at være låst fast i denne dødsspiral mange årtier frem.

AAR: To be determined
 

Nemeton

First Lieutenant
58 Badges
Jan 31, 2007
285
0
 • Victoria 2: A House Divided
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Pirates of Black Cove
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Ship Simulator Extremes
 • Sword of the Stars
 • Sword of the Stars II
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Magicka
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Shadowrun: Hong Kong
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Lead and Gold
 • Leviathan: Warships
The Story of the Goudenleeuw Dynasty, Part Five
- The Tale of Maurits the Great


The last part of this complete story of the Dutch nation, left off with the death of Henrik Lodewijk, who became king of the Netherlands in 1476 and died in the year of our lord 1488. A mere 12 years was this giant of a statesman to sit on the Dutch throne, and yet in those 12 years he managed to implement more policy changes in the Netherlands and in the Holy-Roman Empire, than had been the case of the previous century combined.

Not only did institute the first imperial reforms in the Holy-Roman Empire, but more importantly, he allowed for freedom of religion in a time where the Catholic church had ruled supreme for more than a millennium. Most inhabitants of the Dutch lands preferred the more relaxed religious approach of the reformed Calvinists, to the rigorous ways of the Catholic Church and allowing this type of religious practices in the Dutch lands, called to the core of the Dutch culture. By allowing the Dutch people to practice which ever religion was most to their liking drew many new and industrious people to the lands. People that had suffered under the Catholic oppression in their homelands, and these new people, helped lay the foundation for the future wealth of the Dutch nation.

The son of Henrik Lodewijk, Mauits Van Goudenleeuw was to be the single greatest ruler in all of Dutch history. In one capacity or another he ruled and led the nation from 1488 to 1544. Under Maurits, the nation moved on from the Empire instituted under his forefathers and first into an administrative version of the monarchy, which had come to dominate the Continent. Following this change in regime he later changed the Dutch nation into a real republic, the first one since the days of the Roman Republic, in the days before the Lord our Saviour walked among men.

Among the first actions of this giant among men, was to institute the Hofgericht in the Holy-Roman Empire, so that a centrally recognized court would handle all conflicts and grievances that would arise between the members of the Empire. By doing so, the Emperor would take the blame for any decisions that did not please the members, but it would also reduce any lingering tension within the Empire.

After having tried to reduce the potential for conflict within the Empire, Maurits turned his focus on the Netherlands, for here he saw a nation with a great potential, only waiting to be unleashed. First he solved the rising issues with the many different religions that were taking root in the Dutch lands. This he did by making the most prominent, the reformed Calvinists, the new state religion, but at the same time forbidding any sort of religious persecution. This combined with legislation that allowed the practice of any religion within the Dutch borders, but with the exception that all children were given mandatory instructions in the state religion, so they would at least know what they were consciously deciding not to follow. He also started a mandatory school program for ALL Dutch citizens, so that no Dutch person would ever lack the most basic education.

Seeing the wisdom of his ancestors and the value of the trade generated by the Dutch merchants all over the world, he was quick to help the Dutch merchants with new laws that would secure their trade cargo and help them expand their trade networks. A system of naval convoys was established, and the help of privateers was hired for additional protection and harassment. He also allowed for trade houses to be established, and founded a school of navigation and made it mandatory for all Dutch ships to carry at least one educated navigator on board.

Later in his career, trade houses were also established in the West Indies as well as the Far East, and a much more comprehensive system of laws and regulations was implemented in the lands.

While Maurits made the Netherlands into the greatest nation on the face of the planet, mostly through reforms and institutional changes, he was also behind a rather comprehensive military expansion of the Dutch nation.

The triumphant conquests started with Picardie being taken from the French, in a short war in 1497, this was more a war of French containment, than it was a war of conquest. But the North American war of 1508 was definitely a typical war of imperial colonialism and resulted in the total destruction of the Iroquois people in the New World.

Lands acquired in North America under Maurits


After the war to quite down the native unrest in the New World, it was once again time to consolidate the Dutch grip of the West European region. In 1510, 1512 and 1514, a quick succession of wars resulted in the total destruction of the French armies, along with all the French vassals as well as several Germanic states being defeated and several provinces becoming part of the growing Dutch kingdom.

The Far East expansion was not initially a royally sanctioned expedition, but rather the result of a few powerful merchant houses that were denied access to the rich Chinese markets. They therefore hired a few thousand European mercenaries and managed to gain a small foothold into the Chinese mainland. The people that instigated this war in the name of the Dutch crown were all striped of rank and wealth, but the lands were never given back to the Chinese people, as their strategic value was too high, so in 1518 the Wu provinces were publicly acknowledged as being part of the Dutch kingdom.

After several years of relative peace in Europe, the kingdom of France had once again rebuilt its strength and was once again itching for a war to regain the possessions lost to the Dutch, so in 1521 and again in 1525 the French were punished and utterly defeated by the victorious Dutch armies, resulting in the French loss of both Paris and the surrounding provinces.

Lands acquired in Europe under Maurits


After this, no serious challenge arose to the Dutch power, neither in Europe, Asia or the America, but a Majahapit was conquered in 1525, areas in both Europe and North America were incorporated into the Netherlands in a succession of quick and short wars

In the more than 50 years that Maurits ruled the Netherlands, he managed to take a great nation and mold it into the greatest nation on earth. He managed to quadruple the wealth of the Netherlands; he tripled the Dutch lands as well as doubled the European holdings of the Dutch and doubled the Dutch army and navy.

He also worked tirelessly to improve the conditions for all the people in the Netherlands, and invested heavily in infrastructure and reforms. Under his wise guidance all provinces in the entire realm had roads build, as well as marketplaces, constables and courthouses built.

Player development history: View attachment Player development.zip

AAR Reward: Legitimacy
 
Last edited:

unmerged(333130)

Private
2 Badges
Jun 21, 2011
10
0
 • Europa Universalis III Complete
 • Heir to the Throne
Vijayanagar rising.

Efter 7 magre år kommer 7 fede år står der i gamle jiddiske skriftruller. Selvom resten af hvad der står i disse forældede skriftruller er noget vås, på trods af at de er blevet ophøjet til guddommelig lære i det hedenske Europa, så er der et gran af sandhed i denne linje. For tiderne var sandelig hårde under de sidste dage Sriranga den II’s regeringstid og Pikkiwukki præsternes efterfølgende regeringstid.

Dette elendige styre blev heldigvis væltet efter folkelige protester over at repræsentanter fra Pikkiwukki styret havde modtaget såkaldt ”hollænderguld”. For disse midler tillod styret stadig stigende indflydelse fra de dekadente hollændere, som fik stadig bedre muligheder for at befæste sig i Asien. Pikkiwukki styret fald på denne sag og et nyt hold af vismænd der fulgte Brahmas lære tog over indtil Achyuta den første var myndig og kunne sætte sig på Vijayanagars trone.

Achyuta indså hurtigt at de forhadte hollændere havde opnået en position i Asien som gjorde at de i stigende grad mente de kunne blande sig i interne forhold i Vijayanagar og havde stor negativ indflydelse på den interne stabilitet. Da hollænderne samtidig var militært overlegne var det klart at man måtte finde en anden strategi for at stoppe deres fremmarch. Således befalede Achyuta ud fra devisen ”if you can’t beat them join them”, at Vijayanagar fremover måtte føre en koloniseringsstrategi på samme vis som de europæiske stormagter, hvis ikke magtbalancen skulle blive uhensigtsmæssigt forrykket.

Dette blev startskuddet til at Vijayanagar i stigende grad gjorde krav på øgrupper i stillehavet og gjorde sit indtog på det afrikanske kontinent. Med disse brohoveder ud i den større verden var Vijayanagar i stand til at skabe sig strategiske fordelagtige placeringer på flere kontinenter. Dette er en strategi som skal forfølges fremover så Vijayanagar i det omfang mulighederne opstår. Europæere skal lære at de ikke har eneret på at have et verdensomspændende imperium.

AAR: I need a dollar, dollar, a dollar that's what I need
 
Last edited:

Nemeton

First Lieutenant
58 Badges
Jan 31, 2007
285
0
 • Victoria 2: A House Divided
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Pirates of Black Cove
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Ship Simulator Extremes
 • Sword of the Stars
 • Sword of the Stars II
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Magicka
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Shadowrun: Hong Kong
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Lead and Gold
 • Leviathan: Warships
Vijayanagar rising.
Achyuta indså hurtigt at de forhadte hollændere havde opnået en position i Asien som gjorde at de i stigende grad mente de kunne blande sig i interne forhold i Vijayanagar og havde stor negativ indflydelse på den interne stabilitet. Da hollænderne samtidig var militært overlegne var det klart at man måtte finde en anden strategi for at stoppe deres fremmarch. Således befalede Achyuta ud fra devisen ”if you can’t beat them join them”, at Vijayanagar fremover måtte føre en koloniseringsstrategi på samme vis som de europæiske stormagter, hvis ikke magtbalancen skulle blive uhensigtsmæssigt forrykket.

Dette blev startskuddet til at Vijayanagar i stigende grad gjorde krav på øgrupper i stillehavet og gjorde sit indtog på det afrikanske kontinent. Med disse brohoveder ud i den større verden var Vijayanagar i stand til at skabe sig strategiske fordelagtige placeringer på flere kontinenter. Dette er en strategi som skal forfølges fremover så Vijayanagar i det omfang mulighederne opstår. Europæere skal lære at de ikke har eneret på at have et verdensomspændende imperium.

Denne nye politik ses tydeligt på udviklingen i sidste session:


Easter colonialism FTW!
 

unmerged(140880)

Recruit
3 Badges
Apr 30, 2009
3
0
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Heir to the Throne
1590 Dietet i München
Stilheden samlede sig da Kongen af Bavaria, Hellig Romerske kejser og den katolske tros beskytter trådte ind i salen. Stemningen var knuget. Der var ikke mange af de gamle fyrstestole tilbage og kun i periferien var der relativt uafhængige fyrster tilbage. Konge af Bavarias krav om at selvom han påtog sig rollen som kejser ville han ikke underlægge sin handlen som Konge de almindelige regler for styring af kejserriget var ikke betryggende for de samlede repræsentanter. Der var mange tomme pladser i salen.
Det nederlandske repræsentantskab gabte sagte. Siden den hemmelige traktat der gjorde en ende på Hansastaten i det tyske område og delte det mellem Bavaria og Nederlandsk overherredømme havde interessen i Amsterdam være begrænset for kejserlige forhold. Det var Kina, Amerika, Ostindien og Afrika der var på alles læber. Kejseriget var ren fiktion, et spil for galleriet og ikke længere en reel magtfaktor Europa. Disse Dieter var et spild af tid og typisk uden indhold. Gamle mænd med gamle traditioner.

Kejseren rejste sig, dørene til salen blev slået op og

”Forsamlede brødre,
Et nyt århunderede nærmer sig og en ny tid oprinder.
Vi står i en skillevej. Det må stå klart for enhver at kejseriget er i opløsning. Vi kan forsætter med at lade som om verden er den samme som i de store kejseres tid, Kejseren i Germania og paven i Rom. Men Riget er delt og svagt. Mod vest har man opgivet selve rigets ånd. Hvad er Kejseren uden Paven? Hvad er sværdet uden troen? Lad Nederlænderne om det! Gud kender sine egne og de er ej i Kina eller blandt de vilde i Amerika eller i en kiste fuld af guld og krydderi, men i hjertet på alle sande kristne.
Og hvad med Rom? Der er nu det nye såkaldte ”Italien”, som lovede en gylden tid, et nyt Rom, et nyt imperium. Men der var ingen Caesar, ingen Augustus, ingen Konstantin, ingen Trajan, ja knap nok en Nero eller en Caligula. Tyrken hyler i Nordafrika! Kristne mænd sælges som slaver, børn og kvinder tages i Harem! Og hvad gør kongen i Rom? INTET! Han spilder mænd og skibe på eventyr i Amerika, mens Europa bliver løbet over ende. Tror nogen tyrken vil være tilfreds med Kartago, Jerusalem og Alexandria? Hvad med Sicilien, Napoli eller ROM?
Der er kun et forsvar mod horderne fra øst. Da grækerne stod mod persiske horder, stod de ikke kun for Athen og Sparta, men for Europa. Da Romere og Germanere stod sammen mod de Hunniske horder, stod de ikke blot for Rom og Germania, men for Europa! Og da mine forgængere stod mod de mongolske horder stod de ikke blot for kejseriet, MEN FOR EUROPA!
Men hvem vil forsvare Europa nu? De kætterske Nederlændere? De sløve ”Italienere”? (pause) Polen? [Latter]
Kun et Rige kan stå for dette. Ikke det hellige romerske rige, det havde sin tid. Ikke Bavaria, det er trods alt stadig for småt. Ikke en alliance, en sådan er for svag. Kun et nyt rige: Germania! Fra Sicilien til Kolahalvøen, fra traktatgrænsen til Moskva! Et tredje rige, en ny start. Ikke for Bavaria, ikke for germania, men for EUROPA!
Jeg siger ikke det bliver nemt. Jeg lover ikke mælk og honning. Men blod, sved og tåre. Men hvis vi vil germania så er der tre ting vi skal nå i det kommende århundrede: Tyske sjæle i himlen, en tysk pave i rom og et tysk kors over jerusalem!”
Kejserens tale var blevet trykt og fordelt i hele det Bavariske område.
Hen på aftenen var luften over München fyldt med sært målbeviste duer, som fløj både mod Amsterdam, Rom og særligt mange mod Istanbul.
 

Nemeton

First Lieutenant
58 Badges
Jan 31, 2007
285
0
 • Victoria 2: A House Divided
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Pirates of Black Cove
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Ship Simulator Extremes
 • Sword of the Stars
 • Sword of the Stars II
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Magicka
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Shadowrun: Hong Kong
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Lead and Gold
 • Leviathan: Warships
Sessions summary

Det var ret tydeligt at sidste session blev brugt af Rajputana til at erstatte Italien som den næst største handels nation i verden. Ligeledes blev de 21 år brugt af Vijayanagar til at begynde at lege kolonimagt, ved at besejre Hansa og erobre adskillige af Hansas kolonier på det Sydamerikanske kontinent.

I Europa var Italiens endeligt, starten til en magtkamp mellem det tyske og det hollandske rige, begge ville have del i den enorme rigdom og de utrolige menneskelige ressourcer der findes på den italienske halvø, men efter lange forhandlinger og trusler om militær magt, blev det afgjort på fredelig vis, hvordan fremtidens grænser skulle gå.

De vandtro tyrker brugte de sidste 20+ år på at udbrede deres rædselsregime i både Rusland og Nord Afrika. Det vil snart være nødvendigt for de kristne stater at gøre noget ved den voksende muslimske trussel, inden det bliver for sent......
 
Last edited:

Nemeton

First Lieutenant
58 Badges
Jan 31, 2007
285
0
 • Victoria 2: A House Divided
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Pirates of Black Cove
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Ship Simulator Extremes
 • Sword of the Stars
 • Sword of the Stars II
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Magicka
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Shadowrun: Hong Kong
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Lead and Gold
 • Leviathan: Warships
The Story of the Goudenleeuw Dynasty, Part Six
- The Fall of the Republic


And it came to pass that the proud republic Dutch republic fell from greatness and ceased to be!

The Dutch Republic, that had been a shining beacon of hope for all the people in the world, for so many decades, was brought down by corruption and self-absorbed indulgence. Decadence had ruled the people and more so those with power. Wealth had poured into the nation from all the corners of the world, and this wealth had made life easy for the Dutch, even the wars that had been fought with mercenaries from the lesser nations of Europe. The immense wealth and power had corrupted the Dutch elite so much, that wars were fought for personal gain, instead of for the good of the nation.

In this spiral of despair and emerging evil, only one family stood against the coming darkness that was the Dutch self-destructive patch. The De Goudenleeuw family of old, had once before brought the Dutch people salvation and slavery, and once again this family would bring the nation from the darkness and into the light.

Initially the De Goudenleeuw family was reluctant to assume power after the fall of the republic, and instead they supported the claim of the sitting consul from the days of the republic, Godfried Martena of the van Valois family. But unfortunately, his reign was short lived and after only a decade on the throne he succumbed to a malady that had afflicted most of the republican elite. After this the people of the Netherlands demanded that a viable heir was found from the De Goudenleeuw family, so that this family could once again represent the Dutch people. And so in the year of our lord 1600 Frederik I De Goudenleeuw assumed the Dutch throne and re-established the stability and lawfulness that had been missing for so long.

With absolute authority restored to the throne and no longer with the merchant families, morality was once again a primary motivator for the diplomacy or foreign policy of the Dutch nation. This was reflected in the support of Castille in their heroic defence against the barbaric and heathen Ottomans. The Dutch state was also part of the liberation of the oppressed people of Southern France from the Italian dictator.AAR Reward: Legitimacy
 

Nemeton

First Lieutenant
58 Badges
Jan 31, 2007
285
0
 • Victoria 2: A House Divided
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Pirates of Black Cove
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Ship Simulator Extremes
 • Sword of the Stars
 • Sword of the Stars II
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Magicka
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Shadowrun: Hong Kong
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Lead and Gold
 • Leviathan: Warships
The State of the World
- Power Politics


It is the year 1634, and more than 200 years have passed since the new world order began to take form. In the dusk of the 14th century, the world was a multitude of small nations, all in more or less constant conflict with one another. The reasons for these conflicts were as many as the conflicts themselves, but foremost were religion, lebensraum, resources, wealth and power. From all these wars and conflicts a few states slowly emerged and gained prominence among their fellow states.

In Europe, these states were The Hansa, Savoy, Bavaria and Holland, in the Middle-East, it was the Ottomans and in the Far East it was the twin states of Rajputana and Vijayanagar. Slowly but surely these states started to exert dominance over their neighbours as they expanded their territory as well as their wealth and their military strength.

But even with more and more lands under their rule and wealth flowing to their lands, these emerging hegemonies were not satisfied. After just more than 150 years of this new world order, the first of these new power states fell from grace and was quickly devoured by the others. The Hansa had been the premier power in the cold lands of Northern Europe as well as being the dominant power in the South Americas, but once the military strength of The Hansa failed, and the leaders of this once proud nation could no longer secure its power through the economic power of the Hansa Trade League, The Hansa’s days as a major power in world politics was numbered, and now almost a century later, all that remains of The Hansa are a few sparsely populated colonies in Canada.

After The Hansa, it would take almost half a century before yet another of the major powers would fall from grace. This time it was one of the wealthiest and most influential states that somehow lost all allies and was soon besieged from all sides. Italy had been the jewel of the Mediterranean Sea; its armies had controlled the entire peninsula, the southern parts of France and had taken over South America from the fallen Hansa merchants. Now the lands formerly owned by Italy were being conquered by the newly formed Germany as well as the Netherlands and the colonies were beginning to fall to the new danger from the East, Vijayanagar.

In 1634 two great powers dominated Europe. The reformed Dutch trade empire in the West and the catholic German empire in the East. The focuses of these two states were very different. The Netherlands had built up a great empire of European lands, as well as colonies in Africa, Australia, and the Far East, parts of China, the Caribbean and all of North America. Due to this geopolitical situation the Netherlands were forced to spend huge amounts of gold to maintain large armies in both Europe and in their various colonies and it was paramount for the Netherlands to be peerless on the oceans.

Germany had no overseas possessions, but was situated between the Netherlands and the Ottomans. Because of this the German expansion was focused in the northern parts of Russia, so as to stop the Ottoman expansion in that area, and on containing the Dutch on the Italian peninsula. Therefore the Germans had built themselves the most professional army in the world and was maintaining a very strict training regime so their troops would never be matched, man for man, by the troops of any other nation. German merchants would rarely leave the national trade centres, but here they also ruled supreme. Due to the overwhelming power of the Dutch navies and the strategic value of a strong navy in potential conflicts with the Ottomans, the Germans had in recent years started a frantic naval build-up that while not nearing the Dutch in numbers, was probably the most modern navy in the world.

The Ottoman Empire in the Middle-East was an unusual behemoth that had devoured many many nations in Europe, the Middle-East, Africa as well as Russia and Siberia. Their troops were in some ways better than their European counterparts and in other ways inferior to them. Due to this mismatch of troops, it had always been hard for the Europeans to gauge the real military strength of the Ottoman Empire, but the conquests of the Ottomans, left no one in doubt of their ability to project power to all nations that bordered them. The Empire was one built with military might and maintained with military might, whole generations of young men were born and raised knowing nothing else than the military craft they learned from their fifth year. Irrational leaders and religious fanaticism had also lent the Ottoman Empire a certain air of unpredictability that had always made the other major powers fear and avoid conflict with the Ottoman Empire, but in more recent years a series of naval defeats has forced the Ottomans to rethink their military approach and in the last quarter century they had instigated no wars. This new and sudden silence from the Ottoman Empire had placed all the other major powers in the world, in a state of nervous anticipation.

Rajputana and Vijayanagar were twin empires originating from the sub continent of India. Initially they had followed the same path to greatness, expansion through bloody conquest. The two nations had been close allies in the last two hundred years and had shed blood for each others. But their paths have begun to diverge. In more recent years, Rajputana has been more focused on internal development and has been on a path of rapid technological advancement. These technological advances have been paid for by the booming trade economy that Rajputana has developed. Situated ideally with control over large parts of China and control over the silk road has given Rajputana enormous wealth in trade and tolls, this wealth has recently been invested in infrastructure and technology and not in more military might. This has stabilized the country to a degree where they are more or less on par with their European counterparts.

The path followed by Vijayanagar has not been an internal one. Infrastructure has been built and technological advances have been discovered, by only those absolutely necessary. Vijayanagar has continued to focus on military expansion and conquest, and has spread its influence to the far corners of the earth. Today Vijayanagar controls lands in as far-flung regions as India, Siam, Japan, Australia, Africa, South America and even the Mediterranean Sea. But while their possessions are many and far-flung, their armies are suffering in comparison with their neighbours and the Europeans and so is their navy. The continuous warfare has also left even the heartlands of Vijayanagar in a sorry state, where province development in sorely lacking and rebels hide in almost every mountain cave, ready to come forth at any sign of weakness. Growth through conquest is what fuels the economy of Vijayanagar, but conquest it also what could be the end of Vijayanagar, only time will tell.

This is how the newly founded Royal Dutch Academy of history sees the world of today, anno 1634.


AAR Reward: Gold
Hvis RAJ og VIJ kan finde ud af at bytte provinser så vi får et pænt kort, så deler jeg min AAR reward mellem dem.
 

Nemeton

First Lieutenant
58 Badges
Jan 31, 2007
285
0
 • Victoria 2: A House Divided
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Pirates of Black Cove
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Ship Simulator Extremes
 • Sword of the Stars
 • Sword of the Stars II
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Magicka
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Shadowrun: Hong Kong
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Lead and Gold
 • Leviathan: Warships
NATIONS WANTED!
- Dead or destroyed!

Many Dutch merchants and merchant houses have experienced several issues with unlawful and even illegal pirate trade leagues amongst the competitors in several Centers of Trade. And due to this they have come together and formed The United Dutch trading house Company, in order to establish a common front against these pirate leagues.

In order to stop this illicit act, The United Dutch trading house Company has decided to issue rewards to any man, company or nation that will assist in preventing these unlawful actions. Whether or not these are the acts of single rogue nations or if there is an axis of evil behind it, has yet to be determined. But rest assured that the Dutch military will use the necessary force to remedy the situation.

The following nations have been found guilty of illicit trading by the International Court of Trade in Hague and by the Human Trade-Right Court in Strasbourg:

Guilty of major trade infractions (5.000 ducat rewards):
Sweden
The Hansa
Oman
Muscowy

Guilty of medium trade infractions (2.500 ducat rewards):
Yemen
Ragusa +1000
Montenegro +1000

Guilty of minor trade infractions (1.000 ducat rewards):
The Knights (Malta) +1000
Finland +1000
Tver
Zaporozhie
Nizhny Novgorod
Hedjaz
Tripoli
Murom
Polotsk
 
Last edited: