Rurikdynastin - 900 år av rysk historia AAR-tråd

 • Crusader Kings III Available Now!

  The realm rejoices as Paradox Interactive announces the launch of Crusader Kings III, the latest entry in the publisher’s grand strategy role-playing game franchise. Advisors may now jockey for positions of influence and adversaries should save their schemes for another day, because on this day Crusader Kings III can be purchased on Steam, the Paradox Store, and other major online retailers.


  Real Strategy Requires Cunning

This thread is more than 5 months old.

It is very likely that it does not need any further discussion and thus bumping it serves no purpose. If you feel it is necessary to make a new reply, you can still do so though.

Davisx3m

-{Kaiserreich Team]-
90 Badges
Dec 16, 2006
6.922
1.989
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Knights of Pen and Paper +1 Edition
 • Lead and Gold
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Penumbra - Black Plague
 • Pirates of Black Cove
 • Hearts of Iron III
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Warlock 2: The Exiled
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Deus Vult
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron Anthology
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • For The Glory
DVIP ftw! :D Fast jag har installerad en ren version nu så jag kan vara med i leken :D
 

Eärendil

Dalai Lama
29 Badges
Jul 18, 2006
1.385
1
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Stellaris: Apocalypse
 • Stellaris: Humanoids Species Pack
 • Stellaris: Synthetic Dawn
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Stellaris - Path to Destruction bundle
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Stellaris: Digital Anniversary Edition
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Stellaris
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Deus Vult
 • Cities: Skylines
 • 500k Club
 • 200k Club
 • Europa Universalis: Rome
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis III Complete
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis III
När kommer nästa uppdatering?

I övrigt så rekommenderar jag CK:DV starkt. Det som är roligast är alla konstiga saker som kan hända. Till exempel när min härskare insjuknade vid 65 års ålder så trodde jag det var det sista jag skulle se av honom. Istället så tillfrisknade han och vid 66 års ålder producerade han en arvinge :D.
 

Bazti

Scanian Freedom Fighter
80 Badges
May 1, 2007
748
13
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Holy Knight (pre-order)
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Mount & Blade: Warband
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Victoria: Revolutions
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Cities: Skylines - After Dark
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Cities: Skylines - Snowfall
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Stellaris: Galaxy Edition
 • Stellaris: Galaxy Edition
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Stellaris: Lithoids
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Deus Vult
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Ska bli roligt och följa denna!
 

Gathenhielm

WHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE!
69 Badges
May 15, 2002
2.701
0
 • Europa Universalis: Rome Collectors Edition
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis: Rome
 • Semper Fi
 • Sengoku
 • Victoria 2
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Holy Knight (pre-order)
 • Europa Universalis III: Collection
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Majesty 2 Collection
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Cities: Skylines - After Dark
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Cities: Skylines - Snowfall
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Cities in Motion 2
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Deus Vult
 • Europa Universalis III
 • A Game of Dwarves
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
Matfei I "kättaren" (1097-1147) Regerade 1129-1147

Det hade under de senaste åren skiftat väldigt vilken religon som den styrande prinsen hade i Galich-Kiev. Oleg I hade varit katolik, medan hans äldsta son hade varit ortodox. Matfei valde att följa i sin fars fotspår och bekände av han sig till påven i rom, ett val som han senare skulle bittert få ångra. Galich-Kiev var vid hans kröning ett splittrat rike där det fanns både ortodoxa och katolska vassaller av många olika kulturer.

http://g.imageshack.us/img402/screensave174.png/1/
Matfei I och hans mer än 20 år äldre fru.

Två problem uppenbarades med en gång för Matfei när han besteg tronen. Delvis så var han sedan tidigare bunden vid ed till kungen av Polen i och med att han tidigare varit prins över ett mindre rike vid östersjöns kust. Detta måste åtgärdas snarast om hans plan för Galich-Kievs expansion skulle förverkligas. Det andra var att hans fru hade sedan länge hade passerat fruktsam ålder. Han hade visserligen en son, men denna hade han fått med en storbystad hednisk baltisk kvinna och han skulle nog troligen aldrig få rätt till tronen. Dessutom var han den enda som fortfarande levde av hans gren av ätten, skulle han dö nu skulle tronen gå till en avlägsen syssling från Novgorod.

URL=http://img198.imageshack.us/i/screensave175.png/]
screensave175.png
[/URL]http://g.imageshack.us/img198/screensave175.png/1/
Galich Kiev, mörkgrönt är Matfeis personliga besittningar, ljusgrönt vassaller och orange är områden som rättmätligen borde tillhöra Matfei.

Med ens blev hans position väldigt hotad när det mäktiga Ungern anföll en av hans vassaller. Matfei valde dock att ta det säkra före det osäkra och lät Ungern annektera vassallen istället för att riskera öppet krig. Han hade dock utan tvekan bestämt sig för vilket land som utgjorde det största hotet mot hans rike.

URL=http://img16.imageshack.us/i/screensave178.png/]
screensave178.png
[/URL]http://g.imageshack.us/img16/screensave178.png/1/
Matfei gav sig för trycket av tiotusentals arga ungrare.

Efter att öppet ha blivit kritiserad och hånad av den gamle kungen av Polen bestämde sig Matfei att det fick vara nog på dumheterna och lämnade det polska riket. Den gamle kungen lät det hela ske fredligt för tillfället, men behöll en mängd krav på Matfeis besittningar och Matfei hade nu skaffat sig en mäktig fiende till.

http://g.imageshack.us/img10/screensave194.png/1/
Vist väljer Matfei en fredlig väg ut ur det polska riket.

Efter sitt utträde så spenderade Matfei några år med att bygga upp sitt rike. Dock så öppnade sig snart en möjlighet som han inte kunde låta bli att utnyttja. Det ungerska riket hade hamnat i ett inbördeskrig och även om det såg ut som att den ungerska kungen var på väg att vinna så hade han förlorat tillräckligt många trupper för att Matfei och han skulle vara jämbördiga.

http://g.imageshack.us/img16/screensave197.png/1/
En jämförelse mellan de ryska och de ungerska styrkorna.

Utan tvekan kastade sig Matfei in i kriget. Kriget gick mycket bra, men under tiden skulle Matfeis beroende av en gubbe i stor hatt långt bort i Rom visa sig ödesdiger. Medan många modiga män av alla trosuppfattningar krigade och dog på ukrainas stäpper så tunnades även hans hov ut. Matfei kände sig tvungen att ha hedningar som rådgivare för att hans rike inte skulle falla sönder. Detta såg dock ärkebiskopen, som säkerligen i hemlighet stödde Ungern, att påven fick nys om. Efter flera uppmaningar från påven att göra sig av med alla hedningar i Matfeis hov tröttnade påven till slut och gjorde Matfei till en icke-önskvärd person i kyrkan och hela riket blev uteslutet ur den katolska gemenskapen.

http://g.imageshack.us/img10/screensave198.png/1/
Matfeis rådgivare, notera den glada mångkulturella gemenskapen och upplysningen om att riket nu var bannlyst.

Dock så hade påvens bannlysning liten effekt på riket i stort. Även om många av hans katolska vassaller nu höll sig på avstånd gade fortfarande allt för stor respekt för honom, samtidigt som många av hans undersåtar var antingen ortodoxa eller hedningar och de brydde sig inte nämnvärt. Kriget mot Ungern vanns också till slut i och med att hela landet blev ockuperat. Matfei begärde dock endast det område som tillhört den vassall som Ungern annekterat tidigare för att inte stöta sig mer med de katolska kungarna, speciellt kungen av Polen. Han hade dock nått sitt mål, Ungern skulle nog aldrig kunna hota hans rike igen och på kuppen hade några av landets vassaller "övertalats" att gå över till hans sida.

http://g.imageshack.us/img10/screensave199.png/1/
Riket efter det ungerska kriget. Riket hade nu ett starkt inflytande över Litauen.

Ett nytt problem hade dock skapts under det ungerska kriget. Skattkistan var tom och prinsen hade stora skulder till i princip alla som kunde låna ut pengar. Detta problem löstes doock ganska snabbt med en stor extra skatt på smör.

http://g.imageshack.us/img198/screensave201.png/1/
Skatten skapade viss bestörtning bland hans undersåtar, men de höll sig lugna än så länge.

Det andra problemet som Matfei hade haft vid sin kröning löste sig nu också. Matfeis fru dog och han gifte sig med en ny tjej som var 16 år och verkade lämplig att föda honom en arvinge. Han kunde dock inte gifta sig med en rättrogen katolik utan valde en avslägen släktigt som också tillhörde släkten Rurik, dock var hon somde flesta andra rurikar ortodox. Påven noterade detta och Matfei verkade allt längre ifrån att bli återupptagen i gemenskapen.

http://g.imageshack.us/img402/screensave202.png/1/
Giftermål är inte bara en politisk affär utan även en ekonomisk.

Matfeis fru visade sig dock vara helt steril och efter otaliga försök så gav Matfei upp. Istället för att visa upp sig som en trogen katolik så valde Matfei att leva ett celibat liv för att hoppas att påven skulle ångra sig.

http://g.imageshack.us/img402/screensave204.png/1/
Även om Matfei älskade sin fru så var politik viktigare än kärlek.

Medan Matfei gjorde allt för att rädda sitt anseende i väst, så hopade sig problemen i öst. Nästan samtidigt förklarade både Georgien och Sverige (med stora besittningar i Ryssland) krig mot Galich-Kiev. Matfei slogs tappert och försvarade med sina tiotusen man Galich länge mot de svensk-ryska horderna, men under ett av de många slagen så fick han en pil igenom axeln och med det så flydde även hans trupper ifrån slagfältet och Galich låg nu öppet för deras plundringar.

Matfei flydde till Marienburg och medan han låg febrig i sängen så fick han plötsligt ett besök från en hednisk shaman som erbjöd honom att lindra hans smärtor och ta bort hans feber. Matfei litade dock hellre på att gud skulle rädda hans liv och att detta mycket religösa beslut skulle imponera på påven. Det blev dock det sista beslutet som Matfei tog i sitt liv då shamanen av detta svar blev så förolämpad att han stack en dolk i Matfei som dock på fläcken. Och så slutade Matfei "kättarens" liv och medan hans lik brändes upp så härjade fientliga trupper landet.

http://g.imageshack.us/img16/screensave210.png/1/
Matfeis blinda tro på katolicismens makt blev till slut hans fall.

http://g.imageshack.us/img402/screensave211.png/1/
Rikets utbredning vid Matfeis död.

http://g.imageshack.us/img10/screensave212.png/1/
Matfeis enda son, bastard från Marienburg fick inte ärva tronen, men såg sig själv som den rättmätiga efterträdaren.
 
Last edited:

Davisx3m

-{Kaiserreich Team]-
90 Badges
Dec 16, 2006
6.922
1.989
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Knights of Pen and Paper +1 Edition
 • Lead and Gold
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Penumbra - Black Plague
 • Pirates of Black Cove
 • Hearts of Iron III
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Warlock 2: The Exiled
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Deus Vult
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron Anthology
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • For The Glory
Simeon I

cka.jpg


Hertig av Galich, Kiev, Volhynia, Ungvar, Preussen och Wallachia . Greve av Galich, Vladimir Volynsky, Terebovl, Beresty och Marienburg.

Simeon fick kronan på sitt huvud mitt under ett världsomfattande krig. Kriget var mellan oss och de två Konungarikerna Sverige och Georgien.

Simeons första månader var ett rent helvete. Vassaler som slog sig fria, Svenskar och Georgier som slaktar vårat folk, sjukdomar och fattigdom. Man kan nästan förstå alla dessa upproriska vassaler.

Detta är riket Simeon fick ärva:

Crusaders2009-09-0218-53-27-56.jpg


Allt är dock inte grått i Simeons liv. Han bestämde sig för att mitt under krigens hetsiga år att gifta sig. Han valde att gifta sig med en ung kvinna vars namn var: Lucrezia of Canossa. Dottern till Ungerns konung.

Crusaders2009-09-0218-56-07-39.jpg


Det första slaget Simeons rike hade var i en liten by vid namnet Peremyshl. Det var ett slag historieböckerna kommer känna till som: Blodets slag.

Crusaders2009-09-0218-56-35-73.jpg


Det kommer också kännas till som droppen som överfyllde bägaren.

Crusaders2009-09-0218-56-49-01.jpg


Vi vann inte ett enda slag på flera månader, stad efter stad blev övertagen men den 14 november så höjdes moralen. Vår första vunna strid! Striden över Czersk.

Crusaders2009-09-0218-59-03-89.jpg


Efter slaget så bestämde min son sig för att gifta sig. Han gifte sig med en välutbildad kvinna som heter: Maria Wlostovic. Hon fick genast bli min nya Kansler.

Crusaders2009-09-0218-59-52-89.jpg


Drygt en månad efter giftemålet bestämdes det att min son skulle få bli Greve över Marienburg.
Giftemålet lugnade knappast riket utan religiösa strider skedde i vissa provinser där katolikerna stärkte sina besättningar.

Dagen alla hurrade på. Så kallas numera den 10 Januari 1148. Sverige gick med på en fred som gick ut på att Kungen över Sverige skulle få titeln: Hertig över Kiev. Ett bättre fred hade vi inte kunnat få. Nu riktades alla ansikten mot Georgien!

Crusaders2009-09-0219-04-38-64.jpg


Dagarna efter freden fick vi ett sändebud från Tyskland. De undrade ifall vi var intresserade av en allians och det är vi självklart! Vi accepterade direkt!

Crusaders2009-09-0219-05-25-82.jpg


Hertigens svärdotter berättade även idag att hon är gravid! Våran hertig kommer bli farfar.

Crusaders2009-09-0219-05-43-48.jpg


Månaderna efter Sveriges fred stabiliserade landet rejält. Grevedöme efter grevedöme blev ännu en gång vårat. Och den 23 Juni 1148 fick vi äntligen en vit fred med Georgien. De ska dock inte tro att vi glömt detta!

Crusaders2009-09-0219-09-55-28.jpg


Månaderna efter det var ännu mer lyckade. Hertigen lyckades få en son, Hertigen fick en sonson, provinser blev rika och ännu fler grevedömen blev återtagna.

Crusaders2009-09-0219-11-37-48.jpg


Den 23 April 1149 lyckades vi få våran första provins vid svarta havet. Korchev.

Crusaders2009-09-0219-15-03-50.jpg


Efter ett tag började konungen bli förbannad på revolterade provinser så han skulle försöka konvertera hedningarna i Beresty och lyckades självklart! Kanske detta stabiliserar landet?

Crusaders2009-09-0219-22-37-25.jpg


Under tiden vi stabliiserade våra norra provinser valde vi att kräva en liten summa pengar för att stabilisera ekonomin. Detta skedde strax efter att hertigen gifte bort sin äldsta dotter.

Crusaders2009-09-0219-24-29-81.jpg


Detta var inte nog tyckte hertigen. Han betalade baronerna för att försöka stabilisera landet. Vilket också lyckades.

Crusaders2009-09-0219-28-50-21.jpg


Vårat land var inte det enda som hade problem. Polen höll på att bli uppätet av sina föredetta vassaler.

Crusaders2009-09-0219-28-50-21.jpg


Den 6 December 1151 hände en sak som skrämde hela hertigdömet! England förklarade krig!

Crusaders2009-09-0219-39-48-76.jpg


Ett halvår efter det dog Tyskland konung och deras nya konung erbjöd oss en allians direkt efter och drygt en månad efter det lyckades vi få en vit fred med engelsmännen.

I två år så var hertigdömet relativt stabilt. Byggnader byggdes, hertigdömet rent av utvecklades.

Den andra april var det dags igen för ett konvertering tyckte Hertig Simeon. Han lyckades ännu en gång.

Crusaders2009-09-0219-50-58-96.jpg


Åtta dagar efter det tog Simeons fru livet av sig när hon var gravid! Simeon bestämde sig att gifta om sig direkt. Han gifte sig Anna Wlostovic och fick på bröllopet gåvor värda 600 guldmynt och fyra dagar senare var hon gravid.

(B)

En månad och två dagar senare fick hertigen allvarliga nyheter. Konungen av Sverige hävdar också nu att han är konung över Rus. Även kallat Ryssland. Vid det tillfället var vi det näst mäktigaste riket på jorden.

Crusaders2009-09-0219-52-23-87.jpg


Polen vårat grannland... Existerar inte längre. Efter att våran hertig gick med i kriget och drog sig mot deras huvudstad i Turkiet gick de med på att ge bort konungatiteln och hertigtiteln över Pommern. Glädjens dag är här! Nu kan inget ont hända oss!

Ett halvår senare så beslöt sig Simeon att försöka öka stabiliteten med hjälp utav patriarker. Det fungerade inte. Det beror troligtvis på de många katolska provinser hertigdömet har fastän vårat land numera är så enat.

Crusaders2009-09-0220-18-36-59.jpg


Därefter i Februari så hände det! Vårat Konungadöme är inte längre officiellt i inbördeskrig!

Crusaders2009-09-0220-26-46-56.jpg


Nu hände det däremot. Bara ett och ett halv år efter inbördeskrigets slut dog Simeon I Konung över Polen. Han kommer kommas ihåg som härskaren som erövrade Polen och stabiliserade regionen.

Crusaders2009-09-0220-38-19-40.jpg


Simeon lyckade erövringar: Konungariket Polen, Hertigdömet Pommern, Hertigdömet Sanogitia och flera små grevedömen.
Här har vi riket Simeon efterlämnade sig:

Crusaders2009-09-0220-38-37-65.jpg


och här har vi vår nye konung.

Crusaders2009-09-0220-38-41-90.jpg
 

Samilou

General
116 Badges
Aug 5, 2005
2.460
20
 • Sword of the Stars II
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Iron Cross
 • March of the Eagles
 • Europa Universalis III Complete
 • Naval War: Arctic Circle
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • For The Glory
 • Supreme Ruler 2020
 • Supreme Ruler: Cold War
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Crusader Kings II: Holy Knight (pre-order)
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Commander: Conquest of the Americas
 • Arsenal of Democracy
 • Deus Vult
 • Diplomacy
 • East India Company
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
Så det blev ingen satsning på Tsartiteln...? Eller kan ni kanske redigera det senare till huvudtitel när ni har tillgång till den?


Hur ser det ut med turordningen? Jag ser fram emot min regeringsperiod.
 

Gathenhielm

WHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE!
69 Badges
May 15, 2002
2.701
0
 • Europa Universalis: Rome Collectors Edition
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis: Rome
 • Semper Fi
 • Sengoku
 • Victoria 2
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Crusader Kings II: Holy Knight (pre-order)
 • Europa Universalis III: Collection
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Majesty 2 Collection
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Cities: Skylines - After Dark
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Cities: Skylines - Snowfall
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Cities in Motion 2
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Deus Vult
 • Europa Universalis III
 • A Game of Dwarves
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
Så det blev ingen satsning på Tsartiteln...? Eller kan ni kanske redigera det senare till huvudtitel när ni har tillgång till den?
Nah tsartitlen verkar ha gått till Sverige.. :(

Men det kan vi säkert gära något åt i framtiden. :)


Hur ser det ut med turordningen? Jag ser fram emot min regeringsperiod.
Det är helt öppet. Vill du spela säg till i huvudtråden, ladda ner sparfilen och kör på. :)
 

Davisx3m

-{Kaiserreich Team]-
90 Badges
Dec 16, 2006
6.922
1.989
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Knights of Pen and Paper +1 Edition
 • Lead and Gold
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Penumbra - Black Plague
 • Pirates of Black Cove
 • Hearts of Iron III
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Warlock 2: The Exiled
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Deus Vult
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron Anthology
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • For The Glory
Svensken har King of Rus som jag skrev ;) Jobbigt att ta den. Dem är så stora. Men jag tror de komme få inbördeskrig. Flera gjorde sig självständiga innan jag dog. Så den som kör nästa runda kanske skulle satsa? :)
 

Samilou

General
116 Badges
Aug 5, 2005
2.460
20
 • Sword of the Stars II
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Iron Cross
 • March of the Eagles
 • Europa Universalis III Complete
 • Naval War: Arctic Circle
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • For The Glory
 • Supreme Ruler 2020
 • Supreme Ruler: Cold War
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Crusader Kings II: Holy Knight (pre-order)
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Commander: Conquest of the Americas
 • Arsenal of Democracy
 • Deus Vult
 • Diplomacy
 • East India Company
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
Nah tsartitlen verkar ha gått till Sverige.. :(

Men det kan vi säkert gära något åt i framtiden. :)


Det är helt öppet. Vill du spela säg till i huvudtråden, ladda ner sparfilen och kör på. :)

Alternativt bli Kejsare av Byzans?
 

Chaingun

Field Marshal
47 Badges
Jul 15, 2002
3.794
2.489
 • Knights of Honor
 • 500k Club
 • Europa Universalis III: Collection
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Magicka: Wizard Wars Founder Wizard
 • Mount & Blade: Warband
 • Mount & Blade: With Fire and Sword
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Steel Division: Normandy 44
 • War of the Vikings
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • BATTLETECH
 • Surviving Mars
 • Age of Wonders III
 • Europa Universalis IV: Rule Britannia
 • Europa Universalis IV: Dharma
 • Imperator: Rome Deluxe Edition
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Imperator: Rome - Magna Graecia
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Crusader Kings II
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Supreme Ruler 2020
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
Kul att vi äntligen är ett kungadöme!

Känns nästan lite vemodigt att Polen kollapsade så enkelt, hade varit roligare med en rejälare fight. Men det är väl så AIn, den klarar inte av att hantera situationen när det börjar bli jobbigt.

Tack för trevlig läsning f.ö.

Edit: När/hur fick vi claim på titeln kung av Polen?
 

Davisx3m

-{Kaiserreich Team]-
90 Badges
Dec 16, 2006
6.922
1.989
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Knights of Pen and Paper +1 Edition
 • Lead and Gold
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Penumbra - Black Plague
 • Pirates of Black Cove
 • Hearts of Iron III
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Warlock 2: The Exiled
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Deus Vult
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron Anthology
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • For The Glory

Freddan

Kommando Milton Friedman
65 Badges
Oct 14, 2004
931
75
 • Mount & Blade: Warband
 • Semper Fi
 • Teleglitch: Die More Edition
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Rome: Vae Victis
 • Warlock: Master of the Arcane
 • Warlock 2: The Exiled
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Europa Universalis: Rome
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Stellaris: Galaxy Edition
 • Stellaris: Galaxy Edition
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Tyranny: Archon Edition
 • Stellaris: Digital Anniversary Edition
 • Stellaris: Lithoids
 • Divine Wind
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Deus Vult
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Mycket bra! Har totalt missat att ni har uppdaterat.

Måste nästan installera CK och DV nu...
 

Davisx3m

-{Kaiserreich Team]-
90 Badges
Dec 16, 2006
6.922
1.989
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Knights of Pen and Paper +1 Edition
 • Lead and Gold
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Penumbra - Black Plague
 • Pirates of Black Cove
 • Hearts of Iron III
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Warlock 2: The Exiled
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Deus Vult
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron Anthology
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • For The Glory

Freddan

Kommando Milton Friedman
65 Badges
Oct 14, 2004
931
75
 • Mount & Blade: Warband
 • Semper Fi
 • Teleglitch: Die More Edition
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Rome: Vae Victis
 • Warlock: Master of the Arcane
 • Warlock 2: The Exiled
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Europa Universalis: Rome
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Pillars of Eternity
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Stellaris
 • Stellaris: Galaxy Edition
 • Stellaris: Galaxy Edition
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Tyranny: Archon Edition
 • Stellaris: Digital Anniversary Edition
 • Stellaris: Lithoids
 • Divine Wind
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Deus Vult
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete

Davisx3m

-{Kaiserreich Team]-
90 Badges
Dec 16, 2006
6.922
1.989
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Knights of Pen and Paper +1 Edition
 • Lead and Gold
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Penumbra - Black Plague
 • Pirates of Black Cove
 • Hearts of Iron III
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Warlock 2: The Exiled
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Deus Vult
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron Anthology
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • For The Glory

Qvast

Private
7 Badges
Jan 14, 2006
22
17
 • Crusader Kings II
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Semper Fi
 • Magicka: Wizard Wars Founder Wizard
 • Imperator: Rome
Iakov 1Kung av Polen, prins av Preussen, greve av Marienburg, Zemigalians, Czersk och Beresky.

Iakov ärvde ett stort rike från sin fader, och med ambitiösa egna planer. Dock är riket rätt instabilt, och Iakov börjar förbereda sig mot potentiella inre hot.

En bild på riket som Iakov fick ärva:

http://g.imageshack.us/img29/screensave15.png/1/


Efter en kortare tid av installation vid makten så erhöll Iakov ett brev från den tyska konungen som ville att vi skulle lova varandra hjälp vid anfall.
Då Iakov kände sig hotad på alla fronter så accepterade han utan större betänketid. Tyskarna ver inte sena med att utnyttja denna allians, och förklarade ständigt krig mot mindre utbrytarprovinser i ett försök att ena det splittrade riket. Polen var i börja lojal mot sin allierad, men efter onädliga krigsförklaringar mot småområden på andra sidan kontinenten så tröttnade Iakov och förklarade sig neutral till tyskarnas aggressiva beteenden.


http://g.imageshack.us/img200/screensave0m.png/1/

Under hösten 1159 föddes kungens tredje son av hans älskade hustru, och han döptes snabbt därefter till Ivan.

http://g.imageshack.us/img200/screensave1.png/1/

Iakovs rike sträckte sig långt in i det forna kungariket Lithauen, men dess folk vägrade att erkänna Iakov som dess rättmätige konung. Kungens närmaste rådgivare trodde dock att om vi bara kunde införliva några greveskap till, så skulle de komma på andra tankar. Sagt och gjort, den unga generalen Rostislavich sändes ut för att rekrytera trupper för det annalkande fälttåget.

Några veckor senare nåddes Hertigen av Polotsk av orosväckande nyheter: Polen har förklarat krig!

Efter en snabb och oförhindrad ockupation av Polotsk tågade den polska armén söderut för att erövra den andra och sista provinsen i Hertigens ägo. På vägen dit mötte man Hertigens armé, och ett stort fältslag ägde rum.

http://g.imageshack.us/img200/screensave3l.png/1/

Polens armé var vida överlägsen, och vann en förkrossande seger.

http://g.imageshack.us/img7/screensave4w.png/1/

Efter denna seger var vägen öppen, och den sista provinsen ockuperades snabbt av konungens trupper. Dessa provinser, plus ett tidigare område som hade befriats från hedningar norrut, räckte för att övertyga lithauerna om att det gamla riket hade återuppstått och att det var Iakov som var dess rättvärdiga konung!

http://g.imageshack.us/img216/screensave5x.png/1/

Fred och välstånd rådde i riket, och var mer stabilt än på mycket länge.Iakov studerade kartan framför sig efter lämpliga mål för utvidning. Han fastnade tillslut för den fria staden Danzig, och beordrade ett intagande av staden.Efter en blodig, men ojämn strid var staden ockuperad, och Polens flagga vajade vid stadsportarna.Polens kronprins, den mycket lovande ynglingen Nikita, har förälskat sig i sin yppiga barnmorska, men fick avslag på sin uppvakting och har därför drabbats av en djup depression.

 
Last edited: