Mr. G

Professional stalker
83 Badges
Mar 21, 2006
3.656
33
www.roglebk.se
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Warlock: Master of the Arcane
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • IPO Investor
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Jag har inga problem med varesig svenska, norska, danska, engelska eller tyska. ;) Jag ska själv köpa CS, så räkna mig till dem som har det!
 

Teddyha86

Second Lieutenant
57 Badges
Jun 14, 2015
117
9
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Cities: Skylines - Snowfall
 • Cities: Skylines - After Dark
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Supreme Ruler: Cold War
 • Victoria: Revolutions
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II
 • Steel Division: Normandy 44 Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Cities: Skylines - Campus
 • BATTLETECH
 • Surviving Mars
 • Stellaris: Synthetic Dawn
 • Cities: Skylines - Green Cities
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis IV: Rule Britannia
 • Surviving Mars: Digital Deluxe Edition
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Europa Universalis IV: Dharma
 • Surviving Mars: First Colony Edition
 • Surviving Mars: First Colony Edition
 • Europa Universalis IV: Golden Century
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Cities: Skylines - Mass Transit
 • Steel Division: Normandy 44
 • Cities: Skylines - Natural Disasters
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Prison Architect: Psych Ward
 • Island Bound
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Cities: Skylines
 • Victoria 2
Udspil til regler på svensk:

Allmänt :
1 ) Spelet spelas in och läggas ut på Youtube .
2 ) Alla spelarene väljs teamspeak / Skype och prater Engelska
3 ) Spelet får endast pausas om det är nödvändigt , företrädesvis inte mer än en gång om året .
4 ) Varje spelare måste börja med sitt kapital i Europa och Medelhavet .

diplomati :
5 ) Varje spelare ska , om möjligt , välja minst en spelare som hans rival .
6 ) Endast två spelare i varje allians .
7 ) en " garantere " är en allians .
8 ) koalitioner är inte en allians .
9 ) en " imperialistisk call " eller en " försvarare av tron call " är inte en allians .
10 ) inte sälja många provinser till samma spelare ( max 3 provinser per . 10 år ) .
11 ) ingen vasalisering av spelare.

War :
12 ) inte attackera en spelare som redan är i krig med en annan spelare , såvida du inte är i allians med en av de två spelarna är i krig . Kriget borde aldrig ha mer än två spel på varje sida . Koalitionen krig " kejserliga call " eller en " försvarare av tron samtalet " är ett undantag från denna regel

Freds stängning mellan spelare:
13) Du måste ge henne fredsvillkor när bad! dessa villkor får inte höjas när de får bara minskat!
14) Kriget fortsätter tills fredsavtalet godkänns av de båda parterna som en återförsäljare.
15) När ett fredsavtal accepteras av båda parter, kommer att stoppa alla striderna, måste man emellertid fortsätta belägringar av provinser som ingår i fredssamtalen.
16) Spelaren kan inte annektera andra spelare.
17) Ett fredsavtal mellan spelaren får aldrig överstiga 100% krig kärna.
18) ingen vasalisering spel.
19) Om krigsmål är en provins, att denna provins vara en del av fredsavtalet, om det är möjligt.
20) om du inte har diplomatisk makt att genomföra fredsavtalet, måste vi minska kraven på en burk, man får inte fortsätta kriget efter att de har kommit överens om villkor inte vänta på diplomatisk makt.
21) En koalition krig med spelare får endast kräva "retur kärnor" eller "avbryt Vassal" ELLER "släppa nation" (upp till 100% provins krig kärna).
22) fredsavtal i handelskrig får inte innebära provinser.

bestämmelser om från vardera :
23 ) Vi är överens om efter varje match när vi spelar igen .
24 ) Om du inte kan spela den dagen måste ges 24 timmar i förväg , så bevaras nationen , måste vi också hitta en ersättare . skulle inte ge 24 timmars varsel tagit över nationen AI och alla spelar privilegier upphöra tills den aktuella spelaren kan ta över nationen igen .
25 ) Om du kommer mer än 10 minuter för sent till ett möte utan förvarning måste du vänta på att inspelningen av den första delen är klar ( 20-30 min ) under denna period gäller samma regler som i § 24

På dansk:

Generelt:
1) Spillet vil blive optaget og lagt på Youtube.
2) Alle spiller er på valgt team speak / Skype
3) Spillet må kun pauses hvis det er yderst vigtigt, helst ikke mere end en gang om året.
4) Alle spiller skal begynde med deres hovedstad i Europa eller middelhavet.

Diplomati:
5) Alle spiller, skal om muligt, vælge mindst en spiller som sin rival.
6) Kun to spillere i hver alliance.
7) en "guarantee" er en alliance.
8) koalitioner er ikke en alliance.
9) et "imperial call" eller et "defender of the faith call" er ikke en alliance.
10) Man må ikke sælge mange provinser til samme spiller (max 3 provinser pr. 10 år).
11) ingen vasalisering af spiller.

Krig:
12) Man må ikke angribe en spiller, som i forvejen er i krig med en anden spiller, medmindre man er i alliance med en af de to spillere som er i krig. Krigen må aldrig have mere end to spiller på hver side. Koalitions krig, "imperial call" eller et "defender of the faith call" er undtagelsen til denne regel.

Freds slutning mellem spillere:
13) Man skal give sine fredsbetingelser når man bliver spurgt! disse betingelser må ikke forøges når de først er givet, kun formindskes!
14) Krigen fortsætter indtil fredsaftalen er accepteret af de to parter som forhandler.
15) Når en fredsaftale er accepteret af begge parter, stopper alle kamphandlinger, man må dog fortsætte belejringer af provinser som indgår i fredsforhandlingerne.
16) Spiller må ikke annektere andre spiller.
17) En fredsaftale mellem spiller må aldrig overskride 100% warscore.
18) ingen vasalisering af spiller.
19) Hvis krigs målet er en provins skal denne provins være en del af freds aftalen om muligt.
20) hvis man ikke har diplo power til at gennemføre fredsaftalen, må man mindske kravene til man kan, man må ikke fortsætte krigen efter man er blevet enige om vilkårene heller ikke for at vente på diplo power.
21) En koalitions krig med spiller må kun forlange" return cores" OR "cancel vassals" OR "release nations" (up to 100% province warscore).
22) Freds aftaler i Handels krige må ikke involvere provinser.

regler om fra hver:
23) Vi aftaler efter hvert spil hvornår vi spiller igen.
24) Hvis man ikke kan spille den pågældende dag skal man give 24 timers varsel, så fredes nationen, man må også finde en afløser. giver man ikke 24 timers varsel overtages nationen af AI og alle spillerprivilegier bortfalder indtil den gældende spiller kan overtage nationen igen.
25) Kommer man mere end 10 min for sent til en session uden at give varsel må man vente til optagelsen af første afsnit er færdig (20-30 min) i denne periode gælder samme regler som i § 24
 

Mr. G

Professional stalker
83 Badges
Mar 21, 2006
3.656
33
www.roglebk.se
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Warlock: Master of the Arcane
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • IPO Investor
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Då hörs vi klockan 12!
 

Mr. G

Professional stalker
83 Badges
Mar 21, 2006
3.656
33
www.roglebk.se
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Warlock: Master of the Arcane
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • IPO Investor
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Jag insåg precis att jag måste handla tvättmedel. Kan hända att jag blir nån minut sen, men skyndar mig!
 

Teddyha86

Second Lieutenant
57 Badges
Jun 14, 2015
117
9
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Cities: Skylines - Snowfall
 • Cities: Skylines - After Dark
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Supreme Ruler: Cold War
 • Victoria: Revolutions
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II
 • Steel Division: Normandy 44 Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Cities: Skylines - Campus
 • BATTLETECH
 • Surviving Mars
 • Stellaris: Synthetic Dawn
 • Cities: Skylines - Green Cities
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis IV: Rule Britannia
 • Surviving Mars: Digital Deluxe Edition
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Europa Universalis IV: Dharma
 • Surviving Mars: First Colony Edition
 • Surviving Mars: First Colony Edition
 • Europa Universalis IV: Golden Century
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Cities: Skylines - Mass Transit
 • Steel Division: Normandy 44
 • Cities: Skylines - Natural Disasters
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Prison Architect: Psych Ward
 • Island Bound
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Cities: Skylines
 • Victoria 2
smid mig en privat besked på steam med jeres skype bruger og jeg invitere jeg til opkaldet, starter så småt, så kan vi hygge snakke lidt før vi starter klokken 12.

Give me a pm on steam with your Skype name, and i will invite you to the call. We will start a bit early so we can get to know one and other - 12 o'clock i will start up mulitplayer and we can disscus the game
 

Mr. G

Professional stalker
83 Badges
Mar 21, 2006
3.656
33
www.roglebk.se
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Warlock: Master of the Arcane
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • IPO Investor
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Tillbaka! :)
 

Eldrish

Head Troll
39 Badges
Jan 14, 2005
279
12
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Tyranny: Archon Edition
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Hearts of Iron IV: Together for Victory
 • Stellaris - Path to Destruction bundle
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Stellaris: Synthetic Dawn
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Stellaris: Apocalypse
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Stellaris: Distant Stars
 • Stellaris: Megacorp
 • Stellaris: Ancient Relics
 • Stellaris: Lithoids
 • Stellaris: Federations
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis: Rome
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Gettysburg
 • Hearts of Iron III
 • Europa Universalis III Complete
 • March of the Eagles
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis III Complete
 • Warlock 2: The Exiled
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis: Rome Collectors Edition
 • Magicka 2
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Stellaris
Tänkte visa lite på skillnader på custom nation. Jag använde strax över 100p bara på att køpa provinser i starten medan andra bara har använt hälften av det, så med andra ord hälften så stark nation från starten ;)

Trollland 104.jpg
denmark.jpg
 
 • 1
Reactions:

Eldrish

Head Troll
39 Badges
Jan 14, 2005
279
12
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Tyranny: Archon Edition
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Hearts of Iron IV: Together for Victory
 • Stellaris - Path to Destruction bundle
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Stellaris: Synthetic Dawn
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Stellaris: Apocalypse
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Stellaris: Distant Stars
 • Stellaris: Megacorp
 • Stellaris: Ancient Relics
 • Stellaris: Lithoids
 • Stellaris: Federations
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis: Rome
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Gettysburg
 • Hearts of Iron III
 • Europa Universalis III Complete
 • March of the Eagles
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis III Complete
 • Warlock 2: The Exiled
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis: Rome Collectors Edition
 • Magicka 2
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Stellaris
lyckades med 200 exakt, men många skit provinser där i öknen som bara kostar 1-2 p.
Ser att Teddy köpte för mest av sina 200p till provinser, 124 tror jag det var.
 

Mr. G

Professional stalker
83 Badges
Mar 21, 2006
3.656
33
www.roglebk.se
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Warlock: Master of the Arcane
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • IPO Investor
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Du missade att jag köpte Holstein också! :)
 

Eldrish

Head Troll
39 Badges
Jan 14, 2005
279
12
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Tyranny: Archon Edition
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Hearts of Iron IV: Together for Victory
 • Stellaris - Path to Destruction bundle
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Stellaris: Synthetic Dawn
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Stellaris: Apocalypse
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Stellaris: Distant Stars
 • Stellaris: Megacorp
 • Stellaris: Ancient Relics
 • Stellaris: Lithoids
 • Stellaris: Federations
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis: Rome
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Gettysburg
 • Hearts of Iron III
 • Europa Universalis III Complete
 • March of the Eagles
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis III Complete
 • Warlock 2: The Exiled
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis: Rome Collectors Edition
 • Magicka 2
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Stellaris
ah ok!
då var det ganska lika då
 

Mr. G

Professional stalker
83 Badges
Mar 21, 2006
3.656
33
www.roglebk.se
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Warlock: Master of the Arcane
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • IPO Investor
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Måste tyvärr meddela att jag fått förhinder för morgondagens session. Det är lugnt om ni fortsätter utan mig, säg till när ni ska spela nästa gång bara :)
 

Mr. G

Professional stalker
83 Badges
Mar 21, 2006
3.656
33
www.roglebk.se
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Warlock: Master of the Arcane
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • IPO Investor
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Divine Wind
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Hearts of Iron II: Armageddon
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Hearts of Iron III
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • Magicka
 • Europa Universalis III Complete
Aha! Det funkar. Måste sticka kl 14:45. Sa vi inte kl 20 från början? Eller är mitt minne kasst?
 

Eldrish

Head Troll
39 Badges
Jan 14, 2005
279
12
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Tyranny: Archon Edition
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Hearts of Iron IV: Together for Victory
 • Stellaris - Path to Destruction bundle
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Stellaris: Synthetic Dawn
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Stellaris: Apocalypse
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Stellaris: Distant Stars
 • Stellaris: Megacorp
 • Stellaris: Ancient Relics
 • Stellaris: Lithoids
 • Stellaris: Federations
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis: Rome
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Gettysburg
 • Hearts of Iron III
 • Europa Universalis III Complete
 • March of the Eagles
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis III Complete
 • Warlock 2: The Exiled
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis: Rome Collectors Edition
 • Magicka 2
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Stellaris
Alla uto mjag sa ja till 13:00 först för att jag skulel jobba,så då sa vi 20:00, men jag slutar tidigare...
Men jag skrev detta påsteam forumet för många dagar sedan, fick inget svar förrän nu