Kurfurstendömet Som Överraskade Världen - En Brandenburg EUIV AAR

 • Crusader Kings III Available Now!

  The realm rejoices as Paradox Interactive announces the launch of Crusader Kings III, the latest entry in the publisher’s grand strategy role-playing game franchise. Advisors may now jockey for positions of influence and adversaries should save their schemes for another day, because on this day Crusader Kings III can be purchased on Steam, the Paradox Store, and other major online retailers.


  Real Strategy Requires Cunning

This thread is more than 5 months old.

It is very likely that it does not need any further discussion and thus bumping it serves no purpose. If you feel it is necessary to make a new reply, you can still do so though.

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Kapitel IV - Två Bakslag
Friedrich II, Kurfurste av Brandenburg
Oktober 1455 - Maj 1456


Invasionen av Pommern och Slaget om Stettin

Den 27:e oktober 1455 inleddes slutligen det väntade kriget mot Pommern och både Köln och Sachsen kallades in som stöd. Ärkebiskopen av Mainz lämnades inledningsvis utanför, men den 30:e oktober kallade Friedrich II efter närmare eftertanke in honom också. På fiendens sida stod hertigdömena Friesland och Ostfriesland samt biskopsdömet Verden. Maktbalansen var till kurfurstens fördel med 36 000 (25 000 infanterister, 11 000 kavallerister) soldater mot fiendens 28 000 (22 000 infanterister, 6000 kavallerister), men eftersom Köln och Mainz var belägena en bit bort från Brandenburg och Sachsen fanns risken att det ena paret skulle slås ut innan det andra kom för att sluta upp.

Hertig Wratislav IX Gryf av Pommern reagerade snabbt och hans armé, ledd av Hendryk Wolin, befann sig i Neumark knappa tre dagar efter krigsförklaringen. Friedrich II fattade snabbt sitt beslut och, istället för att korsa en flod under marschen mellan Berlin och Neumark, valde han att låta armén röra sig genom Pommerskt territorium. Hendryk var emellertid en aningen bättre härförare än Friedrich II, enligt de flesta historiker. Friedrich II var relativt duktig när det kom till skärmytslingar, men han låg under vad gällde de stora sammanstötningarna och logistiken. På grund av det sistnämnda hade de Pommerska styrkorna redan återvänt till huvudstaden Stettin i rask takt när Brandenburgarna befann sig väster om staden. Återigen rann en flod mellan arméerna.

Kurfursten begick det avgörande misstaget. Hendryks här drog sig österut, en aning disorganiserad eftersom ingen förstod varför, och när Friedrich uppskattade att fienden var tillräckligt lång bort korsade han floden. Då slog fällan igen. Inledningsvis, när den Pommerska armén precis inlett sin marsch västerut, hade det Kurfurstliga Gardet fortfarande möjligheten att dra sig ur, men ett styng av otålighet sporrade Friedrich II vidare.

En kylig morgon, den 20:e November, smög sig de Pommerska soldaterna på Brandenburgarnas armé och överrumplade den totalt. Detta innebar att Friedrichs överlägsenhet i skärmytslingarna utraderades. Hårda närstrider följde och först efter en tid av kaos kunde Brandenburgarna samverka organiserat. På ett mirakulöst sätt lyckades kurfursten formera sina styrkor och även förbereda ett beridet motanfall. Enheter som Berlins, Sternbergs och Altmarks regementen utgjorde centern, medan adelsmän från runtom i landet slöt upp på flankerna. Majoriteten av de beridna styrkorna grupperades i söder, men ett regemente fanns i norr. På den Pommerska sidan var styrkefördelningen den motsatta, så när kavalleriet genomförde sin stormning vacklade Brandenburgarna på vänstra flanken, medan de vann på den högra. Vardera sida förlorade ett beridet regemente.

Båda sidor hade fått en stark flank och en svag, vilket fick Hendryk att tveka, Han hade inte råd att ta risker, för övertaget han hade var inte stort. De Pommerska soldaterna retirerade kort, för att sedan göra helt om och möta sina fiender igen. Frierdich II försökte desperat utnyttja den korta period då han kunde använda sina fåtaliga armborstskyttar, något som emellertid var förgäves på grund av skogsterrängen. Alldelles för många av skäktorna slog in i trädstammar istället för motståndarens manskap.

Här kunde slaget trots detta ha vänt, för Hendryk var ute och fördelade kavalleriet jämnt på flankerna, utnyttjande att hälften av Brandenburgs beridna styrkor tog en paus. Medan han gjorde det blev han igenkänd av en av kurfurstens officerare, som ledde ett snabbt anfall till häst, följd av ca 100 ryttare. I tumultet som uppstod stupade Hendryk och trupperna lämnades utan befälhavare. Den tidigare befälhavarens unga adjutant steg in och övertog ansvaret för armén, men han gjorde inte vidare bra ifrån sig, så det var Hendryks förarbete som fick striden att slutgiltigt tas hem av Pommern.

Soldater var på väg från både Sachsen och Mainz, men kurfursten hade inte kunnat hålla ut tills de kom fram. Det var en jämn strid sett till förlusterna, men av olika skäl överlägsen Pommersk moral tog hem segern i den kaotiska kampen mellan träden.Slaget om Kolberg

Det Kurfurstliga Gardet flydde så långt som till Altmark, i statens västra delar. Som ett första steg för att ersätta förlusterna rekryterades ett regemente beridna legoknektar ifrån Neumark, Billings Regemente. Under tiden som Brandenburg och Pommern slickade såren pågick en hård kamp i väst, där Sachsiska styrkor, understöda av Mainz, krossade Verdens armé och Köln gav sig på Frieslands här.

I februari 1456 rörde sig det Kurfurstliga Gardet österut igen, för att grupperas i Neumark innan Pommerns armé hann dit. Friedrich II var nu tvungen att få till ett avgörande, efter att Köln hade fått sin armé slagen i grunden av Freisland. I Kolberg ledde Gustav Peglows, Hendryks adjutant, fiendens armé som var under återhämtning. Enligt rykten var han en duktig kavalleriledare efter att ha spenderat en stor del av sitt korta liv i arméns beridna trupper. Han var praktiskt taget motsatsen till Friedrich II, eftersom han föredrog ett djärvt drag snarare än försiktig, väl genomtänkt manövrering.

Det blev emellertid inte kurfursten som skulle stå som Gustavs motpart på slagfältet; den rollen fick adelsmannen Friedrich Bimback. Han var snarare strateg än taktiker och hade troligtvis gjort sig bättre som statens rådgivare än som härförare. Men kurfursten gav den gamle, erfarne mannen sitt förtroende och hoppades att denne skulle lyckas bättre i de Pommerska skogarna än han själv gjort. Friedrich Bimbacks första steg var att anlita ett regemente beridna legoknektar som samlades ihop till den 12:e april. På grund av att Friedrich II Wettin av Sachsen dog samtidigt fick han inte tillstånd att anfalla förrän följande dag. Friedrich II beordrade hela sitt land att sörja bortgången av hans nära vän. I Sachsen tog den vänliga och omtyckta kurfurstinnan över som tillfällig regent tills sonen Albrecht Wettin blev vuxen, dryga två år senare.

När Brandenburgs 11 000 soldater anlände i Kolberg, den 18:e april, stod det snart klart att övertaget var stort den här gången; fienden hade endast 8 500 soldater. Dock blev inte inledningsfasen något att hurra för, det gällde båda sidor. Friedrich misslyckades i sina halvhjärtade försök att låta armborstskyttarna verka, men det var ingen större fara med det, för Gustav agerade inte mycket bättre.

Brandenburgs befälhavare använde sina kunskaper väl och lät sina trupper gruppera sig vid fördelaktiga positioner, så de kunde agera effektivare i striderna som skulle följa. Hade det inte varit för skogens negativa effekter kunde detta ha givit honom ytterligare en liten fördel. Gustav mötte honom med flera lyckade, instinktiva motanfall, men kurfurstendömets överlägsna numerär var en tungt vägande faktor och man började tappa i styrka. För ett tag såg det även ut som att Gustav tappade greppet om situationen lite. Tyvärr blev moralen avgörande i Slaget om Kolberg, precis som i Slaget om Stettin. Trots att Friedrich hade bra kontroll över situationen började hans styrkor vackla och en efter en övergav enheterna slagfältet. I kaoset var det lätt för soldaterna att tro att oddsen var emot dem, så det är orättvist att beskylla dem förlusten. Till slut lämnade de sista kavalleristerna Kolbergs skogar och drog sig snabbt tillbaka västerut, till Altmark ännu en gång.

Friedrich Bimback gjorde sig dock ett namn i Nordtyskland under sammanstötningen och när han insåg detta förstod han även att han kunde gå till historien. Det var med den motivering han utkämpade resten av kriget.

(Bilder kommer vid ett senare tillfälle:rolleyes:)
 

loup99

Godogost of Armorica
79 Badges
Jan 22, 2013
16.305
5.114
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis IV
 • Warlock 2: The Exiled
 • 500k Club
 • Pride of Nations
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings Complete
 • Imperator: Rome Deluxe Edition
 • Victoria 2
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • March of the Eagles
 • Rome Gold
 • Sengoku
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria: Revolutions
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: Pre-order
Har läst ikapp de två senaste kapitlen, och för stunden har det pågående kriget till mestadels kantats av motgångar för de brandenburgiska härarna, men då Pommerns allierade fått det svårt och slagen hittills slutat med liknande förluster för båda sidor lär det fortfarande vara möjligt att vända tillbaka kriget till Brandenburgs fördel.
 

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Det stämmer verkligen att kriget inte direkt har varit till Friedrich II:s fördel. Men som loup99 sa har förlusterna varit väldigt jämnt fördelade. Det var faktiskt så att det dog fler Pommerska soldater i sista slaget. Med övertaget som Brandenburgs allians hade från början skulle det vara en skam om kriget vanns av fienden, så nederlag är inget alternativ!:)
 

Davisx3m

-{Kaiserreich Team]-
90 Badges
Dec 16, 2006
6.922
1.990
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Heir to the Throne
 • Europa Universalis III Complete
 • King Arthur II
 • Knights of Pen and Paper +1 Edition
 • Lead and Gold
 • Legio
 • The Kings Crusade
 • Magicka
 • Majesty 2
 • Europa Universalis III Complete
 • Penumbra - Black Plague
 • Pirates of Black Cove
 • Hearts of Iron III
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Semper Fi
 • Sword of the Stars
 • The Showdown Effect
 • Victoria 2
 • Warlock 2: The Exiled
 • War of the Roses
 • 200k Club
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis 4: Emperor
 • Deus Vult
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Hearts of Iron Anthology
 • East India Company Collection
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • Europa Universalis III Complete
 • Divine Wind
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • For The Glory
Mer Svenska aars!! !
 

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Tack för ditt stöd @Davisx3m! Jag hoppas att du kommer uppskatta det jag skriver! :)
 

Communitnerd92

Rear Admiral in the Lohengrammian Fleet
60 Badges
Apr 6, 2012
452
86
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III
 • For the Motherland
 • For The Glory
 • Heir to the Throne
 • March of the Eagles
 • Divine Wind
 • Europa Universalis III Complete
 • Victoria: Revolutions
 • Darkest Hour
 • Semper Fi
 • Sengoku
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Mount & Blade: Warband
 • Mount & Blade: With Fire and Sword
 • Battle for Bosporus
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Stellaris: Digital Anniversary Edition
 • Stellaris: Leviathans Story Pack
 • Arsenal of Democracy
 • Europa Universalis IV
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis III
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • 500k Club
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis III Complete
 • Victoria 2
Sweet :) fortsätt riktigt bra alltså. Saknar dock lite bilder som hade passat in på den historiska skrivningen så att säga.
 

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Ditt stöd uppskattas @Communitnerd92! Det där med bilderna ska vi nog kunna fixa! :)

För att informera alla läsare: jag har valt att satsa lite mer på min AAR på engelska ett tag nu, men kommer försöka att åtminstone göra ett nytt kapitel till den kommande helgen.
 

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Kapitel V - Vinden Vänder
Friedrich II, Kurfurste av Brandenburg
Maj 1456 - April 1457


Andra Slaget om Kolberg
2 000 man från Köln anslöt sig till Friedrich Bimbacks styrkor i juli, då han lät det Kurfurstliga Gardet samla nya krafter, i väntan på att reservmanskap skulle nå fram. När Brandenburgs allierade kom med två regementen kände han sig tillräckligt stark för att sätta press på Pommerns nu väldigt underlägsna armé. Det kan verka som att en förbannelse låg över Brandenburg och dess vapenbröder, för när man återigen anlände i Neumark dog ärkebiskopen av Köln. Han var den andra av Friedrich II:s politiska allierade som avled under kriget.

Armén fick återigen en ny befälhavare i oktober 1456, några dagar innan man inledde den andra marschen till Kolberg. Friedrich Bimback ersattes av Diedrick Treskaw, en infanteriofficer som deltagit i krigets två tidigare sammanstötningar, där han lett ett infanteriregemente. Friedrich Bimback blev istället ställföreträdande befälhavare och rådgivare till Diedrick.

Diedrick_Tresaw.jpg

Diedrick Treskaw fortsatte föredra att avbilda sig själv med svärdet i hand, även efter det att han övertagit det Kurfurstliga Gardet och inte längre använde vapnet. Troligtvis ville han framstå som en modig kämpe, för att utmärka sig bland de vanliga fega, ränksmidande adelsmännen.

Den 9:e oktober anlände Gardet i Kolberg, där Gustav Peglows inväntade anfallet med oro. Hans mannar kunde vara för få den här gången, trots de tidigare segrarna vid numerärt underläge. 14 500 brandenburgska soldater mot 8 000 pommerska, det var lite för dåliga odds för de senare. Diedrick planerade att nöta ner fienden steg för steg och utnyttja att han lättare kunde fylla ut sina formeringar. I inledningsskedet av slaget lyckades kavalleriet genomföra flera snabba räder mot viktiga punkter i Pommerns formeringar, skogsterrängen till trots. Von Seels regemente, de beridna legosoldater som man rekryterat, arbetade effektivt tillsammans med det reguljära kavalleriet. Efter att den försvarande armén blivit ett kaos slog man till och hillebardsinfanteriet pressade fiendens bondeinfanteri hårt. Ryttarna stormade in på flankerna, spridande död och förödelse.

När Pommerns styrkor var på väg att återhämta sig genomförde Diedrick en taktisk reträtt, i syfte att lura fienden att följa honom. När så skedde lät han armborstskyttarna arbeta, tillsammans med små ryttargrupper som slog till mot luckor i fiendens led eller andra svaga punkter. Infanteriet fortsatte hela tiden att sakta men säkert dra sig tillbaka. Till slut kom tillfället som Gustav hade väntat på, när flera av hans regementen hann ikapp sina fiender. Bönderna, arga efter sina kamraters stupanden, kämpade med ny kraft och för en stund hamnade Diedrick i en knivig situation. Men då såg Friedrich Bimback en möjlighet och föreslog ett agerande. De pommerska styrkorna var koncentrerade vid mitten av slagfältet och flankerna skyddades endast av tre kraftigt försvagade regementen med riddare, inte ens tusen man totalt. De anfölls av kurfurstendömets nästan 4 000 ryttare. Man rensade snabbt upp på båda flankerna och svepte in mot centern.

Sedan blev det stopp. Gustav manade sina soldater till en sista kraftansträngning och hejdade framfarten, trots att läget var desperat och en seger nästintill omöjlig. Han beskrivs ofta som en inspirerande, karismatisk ledare och det var tack vare de egenskaperna som han lyckades förlänga slaget till denna grad. Till slut blev emellertid trycket på bondesoldaterna för starkt och panik utbröt. De stupade i massor framför det Kurfurstliga Gardets anstormning. Endast knappa 2 200 infanterister och lite mer än 200 riddare klarade sig levande ifrån Kolberg, det jämfört med de 5600 infanterister och 2500 kavallerister som kommit dit. Under tiden stupade mindre än en femtedel av kurfurstendömets infanteri, med andra ord ca 2 000 av 10 000. Historiker har ännu inte hittat några siffror på antalet stupade kavallerister, men vi kan anta att det var ganska lågt.

AKG2485593.jpg

Von Seels kavalleri stormar fram efter att panik utbrutit i de pommerska leden.Massakrarna i Greifswald och Stettin

Efter drabbningen skakade Diedrick hand med von Seel, som fick betalt och sedan drog sig tillbaka till Neumark. Hans kavalleri ansågs inte vara av lika stor betydelse längre, samtidigt som kurfurstendömet nästan hade slut på pengar. Freidrich II var helt enkelt tvungen att göra vissa nedskärningar i utgifterna. Efter att ha stannat i Kolberg en tid, drog Gardet vidare i december. Nästa mål var Stralsund, provinsen dit återstoden av Pommerns armé tagit sig. I samma stund rörde sig Gustav Peglows österut, efter order från hertig Wratislav, som krävde försvar av huvudstaden Stettin.

I Greifswald mötte de två härarna varandra för fjärde gången, men den här gången fanns det inga som helst tvivel om vem som skulle gå segrande från slagfältet. Diedrick kämpade mot inte ens en fjärdedel så många soldater som han själv ledde. Slaget i sig blev inget sensationellt och Brandenburgarna arbetade sig metodiskt fram med imponerande effektivitet. Regemente efter regemente tog sig runt Gustav Peglows flanker och såväl infanteri som kavalleri massakrerades. Nästan 3 500 soldater från hetigdömet stupade, medan drygt 500 av kurfurstendömets mannar satte livet till. Även om Friedrich II:s styrkor led inledande nederlag, visade den slutliga segern över Pommern att hans land hade en överlägsen uthållighet. Men Köln hade en viktig roll i striderna, så det är omöjligt att med säkerhet fastställa endast Brandenburgs kapacitet.

Styrkor lämnades i både Stralsund och Greifswald, medan merparten av hären rörde sig tillbaka till Stettin. Hertigen av Pommern gav sig på ett sista försök att vända kriget, emellertid ett desperat sådant. Ett infanteriregemente rekryterades i huvudstaden och från den omgivande landsbyggden, men mer hann man inte med innan Diedrick var framme. Bönderna slaktades snabbt utan större besvär. Den 13:e januari inleddes belägringen av Stettins slott och översågs tillfälligt av Friedrich Bimback, i de två månader som den ordinarie befälhavaren red österut och säkrade Stolp. Framåt mitten av mars 1457 var nästan hela Pommern ockuperat av Brandenburg och Stettin stod som ensam bastion mot angriparna.

Bel_gringen_av_Stettin.jpg

En samtida avbildning av belägringen av Stettin. Faktumet att målaren framställer lägret som en lugn, fridfull och färgsprakande plats, talar för att han inte skulle ha känt till de verkliga förhållandena.

Verden Lämnar Kriget

Under tiden rasade strider i västra Brandenburg och Sachsen, samt i Verden och Ostfreisland. När en diplomat från biskopen av Verden kom till Berlin och efterfrågade ett fredsavtal blev kurfursten genast intresserad. I Verden var Ostfrieslands styrkor i färd med att återta landet åt biskopen, som befann sig i exil i Friesland. Därför accepterade Friedrich II mer än gärna ett fördelaktigt fredsavtal med biskopen. Denne erbjöd 100 dukater (av vilka Brandenburg skulle få 51 och dess allierade resten), ett månatligt krigsskadestånd och ett tillbakadragande av alla diplomatiska samband med Pommern. Pengarna och att neka fiende-alliansen tillgång till Verdens mark var de primära skälen till kurfurstens positiva inställning. Landet hade trots allt nästan slut på pengar och man slapp gärna skuldsätta sig.
Den 8:e april 1457 lämnade Verden kriget och Brandenburg kom ett steg närmare seger.

(Var det den här typen av bilder du menade, @Communitnerd92?)
 
Last edited:

Gurkhal

Lt. General
49 Badges
Mar 27, 2009
1.564
608
 • Crusader Kings II
 • Europa Universalis: Rome
 • Crusader Kings II: Monks and Mystics
 • Mount & Blade: With Fire and Sword
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Tyranny: Archon Edition
 • Hearts of Iron IV: Together for Victory
 • 500k Club
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Tyranny - Tales from the Tiers
 • Tyranny - Bastards Wound
 • Age of Wonders
 • Crusader Kings II: Jade Dragon
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Imperator: Rome Deluxe Edition
 • Imperator: Rome
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Crusader Kings III
 • Victoria 2
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Impire
 • March of the Eagles
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Victoria: Revolutions
 • Rome Gold
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
Kul att det vände för Brandenburg! Det låter som att det mest är att rensa upp för att avsluta kriget, som återstår. Blir också intressant hur Brandenburg kommer att utnyttja sin (kommande?) seger i det längre perspektivet.
 

loup99

Godogost of Armorica
79 Badges
Jan 22, 2013
16.305
5.114
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis IV
 • Warlock 2: The Exiled
 • 500k Club
 • Pride of Nations
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings Complete
 • Imperator: Rome Deluxe Edition
 • Victoria 2
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • March of the Eagles
 • Rome Gold
 • Sengoku
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria: Revolutions
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: Pre-order
Nu när kriget mer eller mindre är över väntar en fredsprocess, och beroende på dess utformande kan Brandenburg stärka sin ställning i nordöstra Tyskland betydligt.

De nya bilderna ger en visuell och historisk dimension till berättelsen, uppskattar att du tar dig mödan att leta reda på dem.
 

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Kul att det vände för Brandenburg! Det låter som att det mest är att rensa upp för att avsluta kriget, som återstår. Blir också intressant hur Brandenburg kommer att utnyttja sin (kommande?) seger i det längre perspektivet.
Nu när kriget mer eller mindre är över väntar en fredsprocess, och beroende på dess utformande kan Brandenburg stärka sin ställning i nordöstra Tyskland betydligt.

Jag väntar med att säga något om krigsslutet och freden, så får nästa kapitel berätta det istället.;)

De nya bilderna ger en visuell och historisk dimension till berättelsen, uppskattar att du tar dig mödan att leta reda på dem.

När jag tittar på Kapitel V så inser jag att bilderna, precis som du säger, ger texten något extra. Därför kommer jag fortsätta såhär, bara jag hittar bilderna.

Om någon kunde bidra med källor till fler liknande bilder så vore det jättebra. Det är trots allt första gången jag försöker mig på den här typen av AAR.:)
 

Van der Gent

Old Guard Admiral
36 Badges
Sep 16, 2004
3.591
266
 • Hearts of Iron IV: Colonel
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Europa Universalis IV: Pre-order
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Cities: Skylines - After Dark
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Cities: Skylines - Snowfall
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Cities: Skylines Deluxe Edition
 • Hearts of Iron IV: Field Marshal
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Europa Universalis IV: Rule Britannia
 • Cities: Skylines - Parklife Pre-Order
 • Cities: Skylines - Parklife
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Europa Universalis IV: Call to arms event
 • Arsenal of Democracy
 • Crusader Kings II
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • Hearts of Iron Anthology
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis III Complete
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • Victoria 2
 • 500k Club
 • Cities: Skylines
Kul med en AAR på Svenska! Har läst igenom nu och kommer fortsätta följa!

Köpet av Neumark var verkligen ett intressant event som jag aldrig har sett förut, så jag gissar att Paradox lade till det i senaste patchen eller Rights of Man.
.

Jao, kom med patch 1.18, inte så konstigt eftersom det var Prussia patchen. :) (Fast med tanke på att det funnits som event i EU2 moddar i mer än ett årtionde kan man tycka att de kunde blivit inspirerade att lägga till det tidigare. Känns t ex mer relevant än det där eventet för Bb om att bygga ett nytt palats som numera är borttaget)

Treskaw måste ha svårt med att leda sina trupper, på den tiden deltog befälhavare i strid och ansågs som fega om de inte gjorde det och det påverkade truppernas moral negativt. Även om de inte så ofta var i första linjen förväntades de leda slaget på själva slagfältet och inte bakom det.
 
Last edited:

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Kul med en AAR på Svenska! Har läst igenom nu och kommer fortsätta följa!

Välkommen!:)

Jao, kom med patch 1.18, inte så konstigt eftersom det var Prussia patchen. :) (Fast med tanke på att det funnits som event i EU2 moddar i mer än ett årtionde kan man tycka att de kunde blivit inspirerade att lägga till det tidigare. Känns t ex mer relevant än det där eventet för Bb om att bygga ett nytt palats som numera är borttaget)

Tack! Det förklarar varför jag inte har sett det förut.

Treskaw måste ha svårt med att leda sina trupper, på den tiden deltog befälhavare i strid och ansågs som fega om de inte gjorde det och det påverkade truppernas moral negativt. Även om de inte så ofta var i första linjen förväntades de leda slaget på själva slagfältet och inte bakom det.

Hmmm.... Det är möjligt att jag gick lite för långt när jag skrev att han genomförde flera briljanta och komplicerade manövrar. Han var trots allt inte någon jättebegåvad general enligt spelet.:rolleyes:

ah det var det jag menade riktigt bra jobbat :)

Så bra, då är vi båda nöjda med bilderna!:) Då ska vi bara se om jag orkar ta mig tid att fortsätta ladda upp bilder från spelet också...
 

Macke11

Used to write AARs
55 Badges
Sep 14, 2014
802
85
 • Crusader Kings II
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria 2: Heart of Darkness
 • Rome: Vae Victis
 • Hearts of Iron IV Sign-up
 • Europa Universalis IV: El Dorado
 • Crusader Kings II: Way of Life
 • Europa Universalis IV: Common Sense
 • Crusader Kings II: Horse Lords
 • Europa Universalis IV: Cossacks
 • Crusader Kings II: Conclave
 • Europa Universalis IV: Mare Nostrum
 • Stellaris
 • Victoria 2
 • Stellaris Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings II: Reapers Due
 • Europa Universalis IV: Rights of Man
 • Europa Universalis IV: Mandate of Heaven
 • Crusader Kings Complete
 • BATTLETECH
 • Steel Division: Normand 44 Sign-up
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor
 • Europa Universalis IV: Cradle of Civilization
 • Crusader Kings II: Holy Fury
 • Hearts of Iron IV: Expansion Pass
 • Imperator: Rome Sign Up
 • Imperator: Rome
 • Prison Architect
 • Europa Universalis IV
 • Europa Universalis IV: Third Rome
 • Semper Fi
 • Europa Universalis IV: Res Publica
 • March of the Eagles
 • Crusader Kings II: Charlemagne
 • Crusader Kings II: Legacy of Rome
 • Crusader Kings II: The Old Gods
 • Crusader Kings II: Rajas of India
 • Crusader Kings II: The Republic
 • Crusader Kings II: Sons of Abraham
 • Crusader Kings II: Sunset Invasion
 • Crusader Kings II: Sword of Islam
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis IV: Art of War
 • Europa Universalis IV: Conquest of Paradise
 • Europa Universalis IV: Wealth of Nations
 • For the Motherland
 • Hearts of Iron III
 • Hearts of Iron III: Their Finest Hour
 • Hearts of Iron III Collection
Tyvärr så är jag nog tvungen att förklara denna AAR pausad, åtminstone fram till sommaren. Då får vi se om jag har mer tid, energi och vilja att skriva vidare. Tack för ert stöd så här långt!:)
 

loup99

Godogost of Armorica
79 Badges
Jan 22, 2013
16.305
5.114
 • Crusader Kings III
 • Europa Universalis IV
 • Warlock 2: The Exiled
 • 500k Club
 • Pride of Nations
 • Stellaris
 • Hearts of Iron IV: Cadet
 • Crusader Kings Complete
 • Imperator: Rome Deluxe Edition
 • Victoria 2
 • Arsenal of Democracy
 • Cities in Motion
 • Crusader Kings II
 • Darkest Hour
 • Europa Universalis III: Chronicles
 • For The Glory
 • Hearts of Iron III
 • March of the Eagles
 • Rome Gold
 • Sengoku
 • Victoria 2: A House Divided
 • Victoria: Revolutions
 • Cities: Skylines
 • Europa Universalis IV: Pre-order
Inga problem, har full förståelse för att det kan bli så ibland. Ser fram emot att läsa fortsättningen när du skrivit den!